Stenörens ålabod

Den gamla ålaboden har anor från mitten av 1700-talet, men fiskenäringen här är betydligt äldre än så. Christinehofs gods har haft rättigheterna till fisket längs södra Hanöbukten under flera hundra år och dessa rättigheter har arrenderats ut till olika fiskarlag. Det äldsta avtalet mellan fiskarlag och Christinehofs gods är daterat år 1698. Christinehofs arrendefiske sträckte sig längs större delen av södra Hanöbukten och var uppstyckat i mindre så kallade drätter.

Av dessa drätter, som oftast inte var längre än ett par hundra meter, var Stenörens drätt känd för att ha det bästa fisket. Som mest försörjde Stenörens drätt ett fiskarlag på åtta personer. När boden slutade användas i början av 1960-talet, försörjde den bara två personer. Modernare båtar gjorde att fiskeverksamheten flyttades till hamnen i Vitemölla. Den här boden har använts som redskapsbod och för övernattning fram till 1930-talet.

I boden finns en mindre beskrivning av hur boden fungerade då den användes av fiskarna från Vitemölla eller Knäbäck.

Stenörens ålabod har renoverats av Havängs Museiförening och ägs av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. Efter att ha stått och förfallit under många år, fick boden en omfattande renovering, både till det yttre och till det inre, som blev klar år 2001.

Den röda boden söder om, har också används som ålabod. Den var modernare och hade bättre eldstad. Den användes ända in på 70-talet. Boden ägs nu av Region Skåne och vad den skall användas till i framtiden är inte klart. Museiföreningen är angelägna om att den inte förfaller och gör en viss tillsyn.

Fiske vid Stenören

I havet utanför Haväng fiskas på hösten ål. Under vår och sommar fiskas mest havsöring. Fiskarna har som utgångshamn Vitemölla. I fisket ingår också arrende av Lövdalens ålabod.

Öringsfiske

Havsöringen lockar också spöfiskare både från Danmark och Tysklande till fiske söder om Stenören. Det bästa fisket är under våren. Fiske är tillåtet efter den 1 januari framtill den 15 september. Fredningstid under hösten. Området vid Verkeåns mynning (ca 900 m norr – söderut) är också fredat framtill den 1 maj.

Havsöringen (salmo trutta) som fångas ska vara minst 50 cm och i god kondition. Verkeåöringen är känd för att vara stark och vid god vigör.

Under hösten vandrar öringen upp i Verkeån för att leka. Öringen är mycket stationär och går upp i sin födelseå för att leka.