September 2012

9 och 20 september 2012

INFORMATIONS- OCH SAMRÅDSMÖTEN

9 sept Kiviks kapell och Ravlunda skola för föreningarna;

Vitemölla lejeförening, Ravlunda byalag, föreningen Havängs fritidsby och Havängs museiförening.

Under söndagen den 9 september hölls två informations- och samrådsmöten, i Kiviks kapell respektive i Ravlunda skola. Närmare 100 intresserade kom till de båda mötena för att lyssna in och framföra sina synpunkter. De värdefulla och intressanta synpunkterna sammanställs nu inför mötet med Länsstyrelsen den 20 september. Ny lokal i stället för Ravlunda skola blir Mässen Ravlunda skjutfält, Skepparp.
Värdefulla inlägg framfördes på mötet i Ravlunda skola.
Lars Holmvist och Jan Jonasson från Museiföreningen hjälptes åt att informera och samla in viktiga synpunkter.