November 2011

Förslag bildande av naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar.

Länsstyrelsens förslag på bildande av naturreservat för Haväng och Vitemölla strandbackar är nu ute på remiss. Museiföreningen kommer att lämna in synpunkter före den 2 december. Det blir stora förändringar då sandstäpp och torra hedar prioriteras före tallskog och buskmarker.

Mer att läsa

HMF remissvar Naturreservat 30 nov