Medlemsblad

Till alla våra medlemmar skickar vi årligen ut två medlemsblad; vår och höst.

I bladet kommenterar ordförande ett aktuellt ämne. Vi har teman under vinjetten Haväng där vi beskriver och berättar med olika infallsvinklar på Havängsområdet. Senast berättade vi om människor som på olika sätt har sin utkomst i Havängsområdet; ålfiskare, bönder, vandrarhemsvärdar, fåruppfödare/ridskolelärare och äppelodlare. Nästa tema vi planerar fördjupa oss i, blir de olika fornfynden som finns i Havängsområdet.

I bladet presenterar vi också de aktiviteter vi arrangerar. Beskriver kort de olika aktuella frågor som berör Havängsområdet och som vi på något sätt tar ställning i.

Klicka nedan och läs tidigare medlemsblad: