Lindgrens länga på Haväng

Lindgrens länga

Över Haväng vilar mystiken. Det böljande landskapet med Havängsdösen skapar en känsla av något tidlöst och fördolt.

Det natur och kulturmuseum, som finns i Lindgrens länga försöker förklara vad det är vi egentligen ser.
Lindgrens länga är en gammal korsvirkesbyggnad från början av 1800-talet. Byggnaden, som nu är museilokal, var tidigare stall och loge till ett skogvaktaretorp där boningshuset revs i mitten av 1920-talet.

Havängs utemuseum åskådliggör på ett unikt sätt de natur- och kulturhistoriska värden i bygden. Museet är en del av landskapet som danats under tusentals år.
Natur och kultur vävs samman på ett unikt sätt, där varje tråd har sin färg och sin betydelse för slutresultatet.
Framför Lindgrens länga, med backen bakom som amfieteater, håller Museiförening Havängskväll i början av juli.