Juni 2011

Länsstyrelsen säger nej till cykelled längs Vitemölla strandbackar

I ett yttrande till Trafikverket skriver Länsstyrelsen i Skåne län att den planerade cykelleden mellan Brösarp/Haväng hotar naturvärden i ett skyddat område. Cykelleden längs stranden är ett två möjliga alternativ som utreds.

– Eftersom det finns alternativa sträckningar där cykelleden kan dras så finns det ingen anledning att göra markingrepp i känsliga strandmiljön, säger länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne län.Området består till stora delar av naturtypen sandstäpp, som idag bara finns bevarad på ett fåtal ställen i Skåne. En cykelled skulle kräva att man stabiliserade markområden vilket i sin tur skulle förstöra den rörliga sandstäppen.

-Det finns en grundläggande konflikt mellan naturvärden och cykelleden. I det här fallet väger naturvärdena tyngre, säger Elisabet Weber.

Länk till yttrandet