Juli – Augusti, 2013

Sommarens aktiviteter

Havängskväll den 20 juli

Dag Sebastian Ahlander kåserade med utgångspunkt från sin populära bok ”Handbok för glada gubbar” vilket rönte mycken igenkänning och skratt. Albo Spelmanslag underhöll med låtar från östra Skåne. Allt medan publiken njöt i den ljumma sommarkvällen.

Havängsvandring den 4 augusti

Hur mår Hanöbukten var årets tema med en vandring från Skepparpsgården till Offerlunden, Killehusa kulle, och ner över Lövdalen på vägen tillbaka. Charlotte Carlsson från Länsstyrelsen gav en överskådlig bild av buktens hälsa just nu, där många olika komponenter påverkar i ett komplicerat system. Vidare berättade hon om de olika åtgärder som förbereds med analyser och utredningar både lokalt i inre delen av Hanöbukten som längre ut i södra Östersjön.

Ann-Marie Camper från Skånes Hav och Vatten talade engagerat om olika kedjor som påverkas av utvecklingen. Fiskare får ofta stryk för att de fiskar för mycket då kanske boven ligger i stormskador eller ihållande ostliga vindar. B-vitaminbrist har blivit en effekt som drabbat fåglar, fiskar och djur men varför är fortfarande oklart. Hon berättade vidare om ett projekt,Hemmahamn, där möjligheter för fiskare att försöka öka sina förtjäster med att sälja direkt från kaj till kund i större utsträckning.

Sammanfattning CC Hanöbukten

Fångsstatistik

Informations-och arbetsdag Vitemölla strandbackar den 11 augusti

YA 12 augusti

Före

Full aktivitet på backarna att ta bort småtallar och björk., göra gläntor i de högre dungarna mot havet, rensa bort björnbär och vresros för att få fram gamla sandhålor. Dagen inleddes med information om aktiviteten och instruktion om hur arbetet skulle göras av Stefan Ohlsson, Stiftelsen Skånska landskap, och ordförande i Skötselrådet. Engagemanget var stort och största delen av området blev rensat och satt i finare skick.

Efter