Haväng med omgivning

Havängsområdet är en innehållsrik bygd. Från i söder Vitemölla strandbackar och Klammersbäck längs kusten till Knäbäck och Julebodaån inåt land fram mot Skepparp och Ravlunda sträcker i området, som vi räknar till Havängs området.

Knäbäck

Byn som försvann. Här bodde fiskare och bönder fram till Militären ville utvidga skjutfältet på 50-talet. Delar av husen flyttades till söder om Stens huvud. Spåren på plats där byn legat är få men det har skrivit några böcker om byn; Harald Åkerlund -Fisket i Knäbäck och Gun Nihlén – Barnen sommaren och gården. Stranden där Knäbäcken rinner ut är populär badplats för barnfamiljer.

Tåbrolyckan

Inne på skjutfältet ligger Tåbrolyckan som framtill skjutfältet bildades omgavs av fler hussamlingar. Mindre gårdar eller ensamma hus. Bl.a. låg det som senare flyttades och blev Skepparpsgården, Havängs vandrarhem, här. Rixa´s hus, ett av de äldsta husen i bygden, låg också här. Rester av fruktträd, stengärdsgårdar och grunder påminner om var husen legat.

Dammersryet

Högst upp på skjutfältet ligger Dammersryet. Tidigare åkrar till gårdarna på fältet. Härifrån finns en magnifik utsikt. Mot norr Maglehems kyrka, låglandet vid Helgeån, Åhus, Ryssberget, Blekingekkusten och längst ut Hanö med sin blinkande fyr. Mot söder det ostskånska landskapet brutet av dalar och åsar. Fruktodlingar, åkrar, betesmarker, skogsridåer och kyrkorna i Ravlunda, Vitaby och S.Mellby. Kusten i en båge med Verkeåns mynning, Stenören, Vitemölla, Kivik och avslutning i Stens huvuds karakterisiska profil. Ska man uppleva det ostskånska lanskapet finns ingen bättre plats än ta sig hit.

Killehusen / Bäckahusen

Från källan som springer ur backen med frisk och klart vatten bildas en bäck som rinner några hundra meter, försvinner sedan ner i marken igen och till sist ger den ett litet avtryck längs ned vid stranden med lite mörkare sand. Här vid källan och bäcken låg två byar framtill skjutfältet kom till. Killehusen sydväst om källan en bit upp på backen. Stengärdsgårdar minner om gamla vägar och inhägnader. Körsbärsträd finns kvar och nya har kommit till längs stengärdsgårdarna. Bäckahusen låg nere vid bäcken i lunden strax innanför där många badgäster parkerar under sommaren. Stora kastanjer påminner om gamla trädgårdar inne i lunden.

Lövdalen

Strax norr om Havängsdösen inbäddad i strandkanten ligger Lövdalens ålabod. Ofta fotograferad och nu nyrenoverad. Boden används fortfarande under stora delar av året av fiskare från Vitemölla.

Havängsdösen

Den mest kända sevärdheten längs kusten och i Havängsområdet. Med ett mycket vackert läge strax norr om Verkeåns mynning och tidlös utsikt över Hanöbukten. Dess historia och mystik då den kom fram ur sanddynerna efter en storm vid mitten av 1800-talet är fantasieggande.

Lunden i havet

Rester av stor skog utanför Verkeåns mynning har aktualiserats igen efter forskning och flera dykningar till botten av havet några 100-tals meter ut i havet. Fynd av trädstammar och gamla fiskeredskap visar på att kustlinjen legat längre ut och att området har bebotts under lång tid.

Örakarsgården

Härifrån sköts fårhjordarna som betar av skjutfältet och håller buskarna i schack när inte militären håller övningar. På gården finns också ridskola och på sommaren möjlighet att ta en fika.

Skepparpsgården, Havängs vandrarhem

En av Sveriges vackraste vandrarhem och mycket populär att besöka. Gården flyttades från skjutfältet och invigdes 1952.

Örakarsfallen

Sedan medeltiden har här funnits fångstanläggningar för att fånga ”laxen” i ån. Från början försåg fisket härifrån kloster i östra Skåne med fisk. Från 1890-talet anlades här också fiskodlingar av yngel som sedan såldes vidare både till övriga Sverige och till utlandet. Denna verksamhet pågick till 1972 då fiskfångsten upphörde. Örafallen har renoverats under 2010 på museiföreningens initiativ. I samband med det anlades också en en fiskväg vid sidan av fallen.

Verkeån

En mycket viktig reproduktionlokal för havsöring. Det rena vattnet, en jämn låg temperatur, det fina grusbottnarna skapar rätt förutsättningar. Verkeån med sin fantastiska dalgång har danat landskapet och givit det dess fina karaktär med spännande branter och slingrande trädridåer.

Lindgrens backar

Söder om Verkeån. Hålls i ursprungligt skick med att kor går där och betar. Lindgrens backar har en mycket spännande flora som är unikt för detta sandstäpps landskap. Bl. a martorn och sandlilja. Även den ”ensamma tallen” ger backarna sin speciella karaktär.

Stenörens ålabod

Med anor från 1600-talet användes av fiskarna för övernattning och förvar av redskap. Stenören var utgångspunkt för fisket efter ål och öring och ansågs vara en av de bästa ”drätterna” längs denna kustdel. Ålaboden renoverades av museiföreningen år 2000 och innehåller information om boden och möjlighet att ta en skön paus under vandringen längs havet.

Maletofta

Här har arkeologer under  år 2009 gjort utgrävningar för att undersöka om det legat en ”stad” som hade stor betydelse under järn/bronsåldern här nära kusten. Sägner berättar om en stad ”lunden” ska ha legat här med säte för flera rika hövdigar.

Klammersbäck

Den ringlar sig fram djup ner i en ravin med bokskogar på sidorna. Som att förflyttas till en annan värld strax innanför havet. Havsöring går upp i bäcken på hösten och ett rikt djur och fågelliv sätter sin prägel på området. Backarna på sidorna betas och skapar möjligheter till rik blomsterprakt med under majmånad blommande gullvivor.
Vitemölla strandbackar

Naturreservatet söder om Klammersbäck nedtill Vitemölla. Den ostskånska sandstäppen som bara har sin motsvarighet i Ukrania. Ett rikt och mycket speciellt växtliv och flera unika insekter. Längs stranden erbjuds fina bad.

Detta är exempel på platser som är mycket intressanta att besöka vid en utflykt till Havängsområdet. Landskapet erbjuder unika upplevelser under hela året, varje årstid med sin karaktär.

Värt att besöka i Havängsområdet