Ordförande har ordet juni 2020

 Ordföranden har ordet

Det har varit en mild vinter utan snö och det var en tidig vår men med ordentliga frostnätter så även i år kommer många äpplen att ha slips. I Haväng så märker vi inte mycket av Covid19 pandemin men det uppstod lite diskussioner i påskas när det kom ner folk från Stockholm och sedan så kom det danskar till Kristi Himmelfärdshelgen och då blev det ännu surare miner eftersom vi ju inte fick åka till Köpenhamn. Golfbanorna i trakten är fulla med brunbrända golfspelare och hade vi bara fått sälja vin i gårdsbutikerna så hade vi kunnat konkurrera med både Spanien och Portugal. Fullt av svanar är det vid Stenören och helt plötsligt dök det upp en svart svan bland alla de vita och den dröjde sig kvar några veckor och detta kan ni läsa mer om i en separat artikel. Med våra öppna gränser har det också kommit en hel del tyskar som lockas av vårt friare liv och möjligheterna till “Freicamping” något som vi alla har märkt av de senaste åren och Ravlunda skjutfält är välkänt långt utanför våra gränser och nu har militären fått nog av detta och har beslutat att stänga skjutfältet för all motorfordonstrafik. Detta har man gjort genom att sätta stora grindar vid Örakarsgården och på andra infarter men man har lämnat en mindre grind öppen för fotgängare, cyklister och ryttare som har tillträde när fältet inte är avlyst på grund av övningar. Parkeringen vid vandrarhemmet kommer att utökas och Simrishamns kommun kommer att ansvara för ordning och skötsel av denna. För att förhindra parkering längs vägen har man satt upp skyltar som visar att det råder parkeringsförbud längs hela vägen ner till parkeringen. Jag kommer ihåg en sommar då man stängde skjutfältet och hoppas att vi slipper att uppleva ett sådant parkeringskaos igen. 

På grund av rådande förbud för folksamlingar med mera än 50 personer så beslöt styrelsen att ställa in Havängskvällen men vi kommer att hålla årsmötet den 12 juli. Den 2 augusti ordnar vi som vanligt Havängsvandring och i år är temat bin och biodling. 

Vi har nu skaffat en ny hemsida men den fungerar inte helt ännu och på grund av administrativa problem så fick vi ändra namnet till “ Haväng Museiförening” men vi hoppas att kunna ta tillbaka den gamla adressen till nästa år. 

Det har varit och är väldigt mycket folk som vandrar på Gula Leden, betydligt fler än tidigare år, och det arrangeras också paket med övernattning och måltider läng sträckan mellan Alunbruket och Haväng och detta har inneburit en ny typ av vandrare med lättare packning och mindre väderberoende så hela Österlen kommer att fyllas av människor som har hörsammat uppmaningarna om “svemester” och “hemester” och vi kommer säkert att få vår beskärda del av detta. 

Jag hoppas att ni är friska och förblir det så att ni kan njuta av sommaren i Haväng och havet är redan nu badbart med cirka 15 grader.