April i Haväng, 2014

Arbetsdag med Skötselrådet

Den 22 mars samlade Skötselrådet för det nya Naturreservatet till en ny arbetsdag. Därtill fika och grillad korv som arrangörerna bjöd på, allt i ett härligt vårväder!

Det blev en intensiv dag med såväl mannakraft, hästkraft som motorkraft engagerade. Ett 25-tal representanter för Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, Länsstyrelsen, SandLife, Föreningen Havängs Fritidsby, Havängs Museiförening, entreprenörer och en intresserad allmänhet hjälptes åt att röja sly, dra småtall och hugga rakväxande tall på flatan längs med havet norr om Klammersbäck.

En sandgrop rensades från vresrosor etc och kan nu fungera som solgrop igen. Ett område på backen upp mot Sjöfirret gallrades lite kraftigare för att visa hur backen i stort kommer att se ut så småningom.

Dagens överraskning stod Ragnar för. Linda och Jörgen från Sillaröd hade på eget initiativ tagit med sin ardenner som med imponerande kraft hjälpte till att dra tallstammar.

Även om mycket blev gjort denna lördag får Stiftelsen fortsätta arbetet i flera dagar för att leverera enligt skötselplanen. Tag gärna en tur och se på resultat – visst behöver området rensas och tas omhand, samtidigt som ovanliga växter och djur skyddas. Ambitionen är att gå fram steg för stag och det som i början kan se sårigt ut läker naturen snart igen. Kanske kan vi bli fler som arbetar tillsammans nästa gång!

Mer info: http://sandlife.se/?tribe_events=informations-och-arbetsdag-i-vitemolla

Karta över skötselåtgärder