December i Haväng 2014

December bjuder på minst ljusa timmar men landskapet bjuder ändå på spännande uppleveser. Det blir intressantare att söka detaljer. Bokarna strax norr om Verkeån lever hårt utsatta för ostliga vindar. Sanden blåser bort och rötterna frigörs. Träden får ett nytt trolskt utseende som lockar fantasin.

Underhåll Örakarsfallen

För Örakarsfallen som ägs av Christinehof har Museiföreningen tagit på sig en viss tillsyn och ett visst underhåll under året.

Sommaren får albuskar, björnbärssnår och större örter att ta över alltmer och döljer fångstanläggningen. Kraftigare vattenföring efter regn för med sig slam och trädgrenar som fastnar i fallen. Rensning och borttagning av växtlighet behövs både vår och höst.

Själva stenmuren med de åtta karen har redan börjat ta stryk av kraftig vattenföring. Vilket medfört att fyllningen mellan stenarna till stora delar försvunnit och stenarna har sjunkit ned.