Vinter i Haväng, 2014

Skötselrådet

Rådet höll möte sista fredagen i november. På dagordningen fanns planerna för vårens arbete. En första rensning av skogen ned mot havet norr om Klammersbäck planeras. Synpunkter på att gå försiktigt fram framfördes. Det blir en informationsdag den 22 mars, motsvarande den som hölls tidigt förra hösten då Vitemölla strandbackar fick en första rensning. Efter den 22 mars kommer arbetet med att glesa ut strandskogen och på slänten ovanför att pågå till den 17 april. För att ge en bild av hur mycket som planeras tas bort har i ett mindre område, ca 200 m söder om Stenören, träd som ska tas bort stämplats. Det finns skyltar uppsatta och träden är markerade med orange. Gå gärna dit och bilda er en uppfattning om omfattningen av utglesningen. Har ni synpunkter hör av er till entreprenören Stift. Skånska Landskap.

Vårbränning av fjolårsgräs på de öppna ytorna för att locka fram de rara arterna ingår också i planerna för våren. Även områdena för vresrosor söder om Verkeån kommer att tas bort. En större sandblotta ca 100 m norr om Klammersbäck kommer också att grävas fram.

Nytt möte i Sköteslrådet den 28 februari för att spika åtgärderna.