December 2013

Efter stormarna i november och början av december gör vintern sig allt mer påmind. Ljuset minskar, det mesta går i gråskala och naturen väljer att gå på sparlåga. Värmen inomhus blir allt viktigare.

Skötselrådet

Rådet höll möte sista fredagen i november. På dagordningen fanns planerna för vårens arbete. En första rensning av skogen ned mot havet norr om Klammersbäck planeras. Synpunkter på att gå försiktigt fram framfördes. Det planeras en informationsdag motsvarande den som hölls tidigt på hösten då Vitemölla strandbackar fick en första rensning. Vårbränning av fjolårsgräs på de öppna ytorna för att locka fram de rara arterna ingår också i planerna för våren. Nytt möte den 28 februari för att spika åtgärderna.

Översiktsplan Simrishamns kommun

Arbete pågår i Simrishamns kommun att ta fram en ny Översiktsplan ”Framtiden”. Under hösten har det hållits samrådsmöten och i sista vecka av oktober var det nordligaste området Kivik, Vitemölla och Havängs samt byarna i norrs tur. Tid för remissvar den 3 december. Havängs museiförening har lämnat in remissvar som bygger på de svar föreningen gett vad gäller bildandet av naturreservatet. Stor aktsamhet om områdets rika natur- och kulturvärden framhölls. Men också att området måste vara levande med fungerande betesdrift och ett varierat utbud för besökande.

Översiktsplanearbetet på Simrishamns hemsida, (avsnitt 2A sid 29 finns avsnittet om Haväng):

Cykelväg längs kusten

Planer på en cykelväg längs kusten lever vidare, trots alla boendes önskan om en ”riktig” cykelväg längs Rv9 för att binda ihop Kivik och Brösarp. Föreningen följer händelseutvecklingen och det planeras ett samråd i början av år 2014, som vi hoppas blir välbesökt.

Trafikverkets planer på cykel längs kusten på Trafikverket.