Månad: juli 2013

Havängskväll 2013

”Handbok för glada gubbar”,  Dag Sebastian Ahlander, musik Albo spelmän.

HAVÄNGSKVÄLL vid Lindgrens länga Fredagen den 20 juli, kl 19.00 ”Handbok för glada gubbar” Dag Sebastian Ahlander, sommarboende i Kivik, kåserar med utgångspunkt från sin populära bok. Musikunderhållning med Albo Spelmän, fem musiker från trakten. Det blir spelmansmusik med fiol, dragspel och nyckelharpa. Ta gärna med picknick korgen och njut av sommarkvällen. Parkering finns vid Skepparpsgårdens vandrarhem, evenemanget är gratis och utomhus. Årsmötet för Havängs Museiförening börjar kl 18.30.

Havängskväll 2013

Juli 2013

HAVÄNGSVANDRING 4 AUGUSTI

Hur mår Östersjön?

Årets ämne blir Hanöbukten – livet i vattnet. Det har skrivits mycket i media om buktens tillstånd och olika aktiviteter har satts igång för att mer klargöra orsakerna. Vi har därför bjudit in Charlotte Carlsson från Miljö och vattenstrategiska enheten på Länsstyrelsen och Ann-Marie Camper, Skånes Hav och Vatten vid Marint centrum i Simrishamn för att berätta om läget just nu och om vad som pågår för att få tillbaka ett friskare vatten och och rikare liv igen.

Charlotte Carlsson arbetar med strategiska miljöfrågor som berör Skånes kust och hav. En kunskapsresurs som arbetar för att uppnå en god status i havsmiljön. Ann-Marie Campers fokus är på att på olika sätt underlätta för innovatörer, entreprenörer, kommuner med flera att utveckla lösningar på miljöproblem och bidra till en positiv utveckling av Skånes hav och vatten.

Samling vid parkeringen Havängs vandrarhem.
Hanöbukten med Haväng i bakgrunden.

Nya naturreservatet

Skötselrådet, som bildats för att olika intressegrupper ska få möjlighet att framföra synpunkter och ha idéer om hur restaureringsarbetet ska gå till, hade sitt första möte den 8 maj.

De föreningar och organisationer som är representerade är: Stiftelsen Skånska landskap/Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, Länsstyrelsen -Naturvårdsenheten, Simrishamns kommun, Föreningen Havängs Fritidsby, Vitemölle Lejeförening, Havängs Museiförening, Familjen Brogårdh samt Lunds Universitet, inst. för biologi. Varje förening/organisation ska utse två representanter, en ordinarie och en adjungerad, i Skötselrådet. Stiftelsen Skånska landskap/Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne är sammankallande.

Andra mötet var den 20 juni och rådet har ambitionen att snabbt komma igång med sitt arbete och därför genomförs en första arbetsdag ”på fältet” den 11 augusti där allmänheten bjuds in till att deltaga samt få information.

Program den 11 augusti

Länkar till Länsstyrelsens

Beslut om bildande av naturreservatet

Skötselplan för naturreservatet

Karta över skötselområden

Remissvar HMF 15 nov Naturreservat Haväng och Vitemölle strandbackar