Månad: juli 2012

Havängskväll 2012

”Haväng i förändring”, Lars Holmqvist reflekterade medan Clas Göran Söllgård och Roland ”Gotte” Gottlow underhöll.

HAVÄNGSKVÄLL vid Lindgrens länga Fredagen den 27 juli, kl 19.00 ”Haväng i förändring” Clas Göran Söllgård och Roland ”Gotte” Gottlow, underhåller med en spännande blandning av visor, berättelser, musik och poesi. Lars Holmqvist, reflekterar över Havängsområdet i förändring och hur framtiden kan te sig. VÄLKOMNA, var med och stöd oss i det fortsatta arbetet med naturreservatet! Parkering vid Skepparpsgårdens vandrarhem, evenemanget är gratis och utomhus. Årsmötet för Havängs Museiförening börjar kl 18.30.

Havängskväll och årsmöte Haväng i förändring Fredagen den 27 juli var det Havängskväll. En skön högsommarkväll med härlig solnedgång vid Lindgrens länga. Kvällssolen lyste i backen ner mot Lindgrens länga. Ett 90-tal hade sökt sig hit för att ta del av ny information och reflektioner av Lars Holmqvist, om den just nu största frågan, om utformning av det nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. Kvällen bjöd också på lättare underhållning med Clas Göran Söllgård som läste finstämd poesi och välkryddade berättelser från Maglehem i norr till Vik i söder medan Roland ”Gotte” Gottlov hämtade sina visor från ett bredare register och ett större område. ”Eslövstrion” i aktion. En stunds koncentration under årsmötet före uppträdandet. Havängskvällen inleddes med sedvanligt årsmöte för Museiföreningen.

Havängskväll 2012

Länsstyrelsens information den 15 juli 2012

I samband med Österlens natur-skyddsförenings vandring vid Vitemölla strandbackar informerade Länsstyrelsen om det reviderade förslaget till Skötselplan för naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar.

Uppemot 500 intresserade hade sökt sig till Vitemölla strandbackar för att lyssna till Länsstyrelsen.

Per Magnus Åhren, tf naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen inledde, därefter berättade representanter från Länsstyrelsen om bl. a hotade arter som fanns unikt i området både vad gäller flora som fauna samt något om historiken kring naturreservatsplanerna.

Maria Sandell också från miljöenheten informerade om det stora EU-projekett SandLIFE, där även Hallands och Kalmar län är inblandade i en EU-ansökan. Länen söker, tillsammans med andra organiastioner som Naturvårdsverket, anslag för bevarande av områden med unik sandkaraktär. Naturen i områdena ska bevaras, restaureras och utvecklas. Ett projekt på totalt 80 mkr. Förändringarna i Haväng och Vitemölla tillsammans andra projekt i regionen som marnadsplatsen i Kivik, Ravlunda skjutfält och Drakamöllanområdet igår som en del i detta projekt och får sin finansiering till hälften betalt via dessa EU-bidrag.

Johan Johnmark presenterade sedan den reviderade Skötselplanen som kommer att gå ut på remiss från den 27 juli med inlämning av synpunkter senast den 28 september.

Helt klart är att Länsstyrelsen tagit intryck av alla de synpunkter som framkommit under våren och sommaren om den stora förändringen av landskapet med priortering av sandstäpp och torra hedar. Ingreppen kommer inte att bli så radikala som den första skötselplanen angav, enligt informationen.

Frågorna och synpunkterna var många från de nästan 500 som kommit för att ta del av informationen. Den reviderade skötselplanen ingav hopp om ett bättre samarbete och en mer anpassad förändring av området. En bättre och tydligare information framöver krävdes också av åhörarna.

Informationen avslutades med en vandring där Johan Johnmark på plats visade på de föreslagna skötselåtgärderna medan Österlen naturskyddsförening höll sin vandring om sanstäppen.

3,5 timmar gick åt för information, frågor och vandring vilket pekar på det stora engagemanget och intresset kring den så viktiga frågan.

Så snart vi fått den reviderade Skötselplanen läggs den ut på vår hemsida.

Sydsvenskan 18 juli, 2012

Juli 2012

9 juli 2012

”Senaste nytt” om planerna på nytt Naturreservat

Söndagen den 15 juli i samband med Österlens naturskyddsförenings vandring vid Vitemölla strandbackar kommer Länsstyrelsen att hålla information om förslaget till skötselplan för naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar.

Rev2 Naturreservat information Länsstyrelse 15072012

Den 6 juli fick vi reda på via Johan Johnmark handläggare på Länsstyrelsen att man håller på att revidera skötselplanen och att den kommer att gå ut på en ny remiss-runda.

Revideringen är inte klar utan mötet den 15 juli är en del i denna. Synpnkterna kommer att vägas in och sedan görs en sammanställning, reviderad skötselplan som senare går ut på remiss.

Samtidigt får vi information från Länsstyrelsen på att beslut kommer att tas om det stora ”Sand LIFE-projektet”, vari planerna för Haväng och Vitemölla naturreservat ingår, redan under juli månad med presskonferens i augusti. Vi har ivrigt försökt få ut information från Länsstyrelsen och så snart vi lyckats läggs det ut på hemsidan.

Flera viktiga beslut är på gång just nu så det är viktigt att så många som möjligt deltager på informationen och ställer de frågor som är angelägna.

Representant från Länsstyrelsen/ Österlens naturskyddsförening och representant från för Havängs Museiförening kommer att intervjuvas av Ystads Allehanda med ett reportage i tidningen troligtvis den 13 eller 14 juli.

Intervju i Radio Kristianstad juli 2012, Johan Johnmark och Berith Levin