Havängskväll 2011

”Naturen och andlighet”, Per Frostensson, kyrkoherde i Kiviks församling kåserar och Britt Forsströmson, Malmö symfoniorkester och riksspeleman för Blekinge står för musiken på spilåflöjt, fiol och nyckelharpa.

HAVÄNGSKVÄLL vid Lindgrens länga Fredagen den 15 juli, kl 19.00 ”Haväng – naturen och andlighet” Per Frostensson, kyrkoherde i Kiviks församling kåserar. Britt Forsströmson, Malmö symfoniorkester och riksspelman för Blekinge, står för musiken. Det blir både klassiskt och folkmusik, på violin och nyckelharpa. VÄLKOMNA! Parkering vid Skepparpsgårdens vandrarhem, evenemanget är gratis och utomhus. Årsmötet för Havängs Museiförening börjar kl 18.30. HAVÄNGSKVÄLL vid Lindgrens länga den 15 juli, 2011. Per Frostensson, kyrkoherde i Kiviks församling, kåserade under rubriken ”NATUREN och andlighet” och Britt Forsströmson, Malmö Symfoniorkester och riksspelman, bjöd på musik på spilåpipa, fiol och nyckelharpa. Trots regn i luften under större delen av dagen hade ett 70-tal sökt sig till backen mittemot Lindgrens länga för att ta del av årets HAVÄNGSKVÄLL. Regnet upphörde och kvällen avslutades i solglimtar från väster. Kvällen inleddes med en finstämd vallåt på spilåpipa, framfört av Britt Forsströmson. Spilåpipan är en ålderdomlig, liten flöjt med rötter i folkmusiken. ”Naturen och andlighet har mycket med kärlek att göra ” tolkade Britt och framförde bland annat ”Så skimrande var aldrig havet” av Evert Taube”, ”Dans på de saligas ängder” av Gluck och ”Kärleksvals” av Ulrik Neuman.

Per Frostensson kåserade kring vad naturen betyder för oss människor, vad den säger oss om livets skiften och förlopp, ger oss kraft och glädje, lär oss att lyssna och ta till oss stort som smått. Havängsområdet är unikt också i detta sammanhang. Det uråldriga landskapet ger oss mångtusenårigt perspektiv och det är lätt att känna en samhörighet med människorna från då, för längesedan. Gästböckerna i Stenörens ålabod handlar ofta om skönheten och det man söker av stillhet och ro. Per hade fastnat för några citat, bl.a: ” Vi lämnar avtryck i sanden som snart spolas bort – endast minnet finns kvar” – reflektioner från besökare som gav underlag för vidare tankar.

Britt, som tillsammans med sin tvillingsyster blev riksspelman för Blekinge 1980 och medverkade i den stora stämman på Skansen, avslutade kvällen med läcker folkmusik på fiol och nyckelharpa. Två slängpolskor, från Blekinge och Skåne, framfördes. Därefter på nyckelharpa spelade hon, ”Kyrkpolska och Taklagsvals” båda från Uppland. Nyckelharpan har fyra strängar som man spelar på med stråke. Under dessa finns ytterligare resonanssträngar som ger det karakteristiska nyckelharpsljudet. Nycklarna fungerar som de svarta och vita tangenterna på ett piano, berättade Britt.

Havängskväll 2011