Maj 2011

Trafikverket/Vägverket ligger lite sent i tidsplanen och för tillfället väntar de på att länsstyrelsen ska god-känna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Innan den är godkänd så slutför man inte den pågående vägutredningen. Informationsmöte med allmänheten var inplanerat under våren 2011 i samband med länsstyrelsens godkännande av MKB:n. Även detta möte skjuts framåt. Länsstyrelsens godkännande är avgörande för projektet.

Utökning av naturreservarten vid Vitemölla strandbackar och Verkeåns dalgång

Länsstyrelsens Natur/Miljö enhet planerar för en utökning av naturreservaten i Havängsområdet. Dels görs de något större och dels sammanlänkas de bättre.

Ny, mer samlad information kommer att ges vid parkeringen vid Skepparpsgården, Stigalund och Vitemölla. När skjutfältet kan beträdas, naturreservaten, sevärdheter i området, kartor med lämpliga vandringsleder kommer att presenteras. Skyltar kommer upp i början av sommaren.