Mars 2011 – Skyltning vid Haväng och Ravlunda skjutfält

Skyltning vid Haväng och Ravlunda skjutfält

Havängsrådet har tagit initiativ till förbättrad uppskyltning och information för Havängsområdet och RavlundaSkjutfält. I första hand är det vid parkeringen vid Skepparpsgården men även ut i området.

Deltagare i gruppen är Fortifikations-verket som är sammankallande, Länsstyrelsen både Naturenheten och Kulturmiljö, Region Skåne Skånska landskap, Simrishamns kommun, Militären, Havängs vandrarhem och Havängs Museiförening.

Museiföreningens ambition är att få till en skyltning som lockar ut så många som möjligt till hela Havängsområdet. Dels för att kunna njuta av alla de olika kvaliteterna området erbjuder och för att inte slitaget närmast åmynningen och Havängsdösen ska bli allt för stort.