Januari 2010

Förslag väntas under sommaren och ny skyltning under hösten.

Vindskydd norr om Verkeåns mynning

Det fanns planer på att anordna ett vindskydd strax norr om Verkeåns mynning på sandkullen upp mot bokskogen. Huvudman för frågan var Region Skåne men vinskyddet skulle anälggas på Fortifikationsverket mark.

Museiföreningen informerade grannar och vandrarhemmet om planerna, så att de skulle i ett tidigt skede få möjlighet att framföra sina synpunkter om förslaget.

Havängsrådet som ansvarar för hur militären använder skjutfältet med utgångspunkt för hur naturen påverkas motsatte sig planen på ett vindskydd i det läget. Därmed kommer det inte att bli något vindskydd i det läget.