Medlemsblad

Till alla våra medlemmar skickar vi årligen ut två MEDLEMSBLAD. Ett i maj och ett i november.

I bladet kommenterar ordförande ett aktuellt ämne. Vi har teman under vinjetten Haväng där vi beskriver och berättar med olika infallsvinklar på Havängsområdet. Senast berättade vi människor som på olika sätt har sin utkomst i Havängsområdet; ålfiskare, bönder, vandrarhemsvärdar, fåruppfödare/ridskolelärare och äppelodlare. Nästa tema vi planerar fördjupa oss i, blir de olika fornfynden som finns i Havängsområdet.

I bladet presenterar vi också de aktiviteter vi arrangerar. Beskriver kort de olika aktuella frågor som berör Havängsområdet och som vi på något sätt tar ställning i. 

 

Här under presenteras tidigare Medlemsblad:

Medlemsblad juni 2018

"Ordförande, småkryp, stork"

Medlemsblad december 2017

"Ordförande har ordet"

Medlemsblad juni 2017

"Sandnejlikor"

Medlemsblad maj 2015, ( juni 2015)

"Resume av Skötselrådets arbete hittills",

specialbilaga "Var ligger Haväng"

Medlemsblad maj 2014, (juni 2014) 

"Skötselrådets arbete under våren"

Medlemsblad november 2013, (januari 2014)

 "Skötselplan inför våren 2014"

Medlemsblad maj 2013 ,

"Skiberups brugge"

Medlemsblad november 2012 ,

"Himmelrikets nyckel"

Medlemsblad maj 2012 ,

"Museiföreningens agerande kring förslag till nytt naturreservat"

Medlemsblad november 2011 ,

"Dösar och domarringar i Havängsområdet"

Medlemsblad maj 2011 ,

"Fornlämningar i Havängsområdet"

Medlemsblad nov 2010 ,     

"Restaurering av Örakarsfallen"

Medlemsblad Maj 2010 ,      

" Fruktodlingarna vid Haväng"

Medlemsblad nov 2009 ,     

" Skepparpsgårdens vandrarhem vid Haväng"

Medlemsblad maj 2009 ,     

" Haväng ruvar på hemligheter"

Medlemsblad nov 2008 ,     

"Ålfiske vid Haväng"

Medlemsblad maj 2008 ,     

"Örakarsgården"

Medlemsblad nov 2007 ,     

"Gården Stigalund"

Medlemsblad maj 2007 ,     

"Verksamhet i föreningen"

Medlemsblad nov 2006 ,     

"Planer på cykelväg längs havet"

Medlemsblad juni 2006 ,    

"Natura 2000, Bevarandeplan för Ravlunda skjutfält" 

Medlemsblad nov 2005 ,     

"Föreningen fyller 20 år -nu blickar vi framåt

Bilder från gamla Medlemsblad.

 En dag i maj mitt i äppelblomningen.                        Elisabeth från Örakarsgården på ridtur över fältet.

Foto Jan Jonasson

Mer om.....

MEDLEMSBLAD

Fruktodlingarna i Haväng, maj 2010

Hans och Berit berättade om konsten att odla frukt i Haväng.

Vandrarhemmet i Haväng, nov 2009

Ett år som vandrarhemsvärdar på Stf vandrarhem i gamla Skepparpsgården berättade Christel och Leif.

Örakarsgården, maj 2008

Elisabeth på Örakarsgården sköter både

fåren som går på fältet och lär många ridsugna konsten att hantera en häst.

Ålfiskarna vid Haväng,

nov 2008

Bröderna Eric och Thomas med utgångspunkt Vitemölla fiskade ål utanför Haväng.

***

 Ålfiskare ankommer hemmahamnen i Vitemölla.

 

 

 

 e-post mail@havangsmuseiforening.se

 bg 5932-9680

 webbadress havangsmuseiforening.se