Första söndagen i augusti anordnar museiföreningen en HAVÄNGSVANDRING någonstans inom Havängsområdet. Vandringen brukar ta ca 2 timmar och längden varierar. Vi engagerar en kunnig och intressant guide som leder oss runt på vandringen.

Havängsvandring

Arrangemanget är gratis och öppet för alla.

Syftet med vandringen är att med hjälp av kunniga berättare öka kunskapen om Havängsområdets speciella karaktär både vad gäller natur och kultur.

Med mer kunnande tror vi att man har lättare att förstå vikten av att området för att bibehålla sin särprägel kräver en viss varsamhet. Mer kunnande kan föras vidare till andra besökande som därigenom får en djupare upplevelse och förståelse för området.  

Här under presenteras tidigare vandringar:

Havängsvandring 2017

"Ett dolt stenålderslandskap under ytan i Haväng", Anton Hansson Geologiska Institutionen i Lund

Havängsvandring 2016

"Ravlunda skjutfälts historia och framtid", stf chef på P7 Peter Nilsson

Havängsvandring 2013

"Hanöbukten - livet i vattnet", Charlotte Carlsson, Anne-Marie Camper

Havängsvandring 2014

"Hav möter land och konst möter vetenskap", Björn Nilssson, Caroline Mårtensson

Havängsvandring 2012

"Sommarfloran i Haväng", Lennart Bengtsson

"Extra"Havängsvandring 2012,

"Nytt naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar", Lars Holmqvist

Havängsvandring 2011,

"Verkeån och Örakarsfallen", Jonas Rodhe, Jan Jonasson, Gunnar Persson

Havängsvandring 2010 ,   

"Vandring på Ravlundafältet", Eva Andersson

Havängsvandring 2007 ,    

"Naturreservaten vid Haväng", Kenth Ljungberg

Havängsvandring 2006 ,    

"Ravlundaheden från forntid till nutid", Nils Malmer

Havängsvandring 2005 ,    

"Militärens syn på framtiden för Ravlundafältet"

Havängsvandring 2004 ,     

"Livet vid Knäbäckshusen", Lena Alebo

Havängsvandring 2003 ,     

"Från kustridare till jetski", Anders Ohlsson

Havängsvandring 2002 ,     

"Det fornlämningsrika Haväng", Bertil Helgesson

Havängsvandring 2001 ,     

"Invigning Stenörens ålabod"

Havängsvandring 2009 ,   

"Gårdarna på heden", Lena Alebo, Eva Andersson

Havängsvandring 2008 ,    

"Vad döljer sig under Verkeåns yta", Christer Brönmark

Kunniga och engagerade guider ger fördjupade kunskaper.

Bilder från 2010 års vandring

Foto Jan Jonasson utom undervattensbilden

Mer om....

HAVÄNGSVANDRING

HAVÄNGSVANDRING 2015

Söndagen 2 augusti kl 10. Samling parkeringen Havängs vandrarhem.

 

"Hur teddesig livet i Haväng under tidigare årtusenden".

Arkeolog Bertil Helgesson berättar och tar oss med på spännande platser i området.

Välkomna!

Havängsvandring, 2014

"Landskap under särskilda omständigheter. En arkeologisk konstvandring runt Haväng. Vad händer när hav möter land, och när konst möter vetenskap?

HAVÄNGSVANDRINGEN ledsagades av marinarkeolog BJÖRN NILSSON och konstnär CAROLINE MÅRTENSSON som utifrån helt olika perspektiv har studerat området kring Ravlunda, Haväng och Verkeån. Men hur olika tänker konstnären och forskaren egentligen? Är det rent av så att de ibland vill säga samma sak, men uttrycker det på olika sätt?

 

2013

Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen och Anne-Marie Camper, Marint centrum

Vandringen är ett försök att sammanföra två projekt. Det ena om Ravlunda skjutfält som en plats för undersökningar ur ett konstnärligt perspektiv, det andra om tiotusenåriga arkeologiska lämningar som ligger på havets botten utanför Verkeåns mynning".

***

"Hav möter land - konst möter vetenskap"

 

 

 

 e-post mail@havangsmuseiforening.se

 bg 5932-9680

 webbadress havangsmuseiforening.se