Bli MEDLEM i HAVÄNGS MUSEIFÖRENING

För medlemsavgiften som är 100 kr/år eller 1000 kr för ständig medlem får du:

·    HAVÄNGSKVÄLL i början av juli med årsmöte och underhållning   vid Lindgrens länga.

·    HAVÄNGSVANDRING första söndagen i augusti - en guidad vandring i Havängsområdet ledd av experter som fördjupar våra kunskaper om området, dess kultur och historia.

·    MEDLEMSBLADET i maj och november.

SYFTET med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet, informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens Länga och Stenörens ålabod (ingår i Havängs Utemuseum).

Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter, museerna står alltid öppna, arrangemangen är gratis och öppna för alla.  Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.

Skicka in inbetalningskort till;

Bankgiro 5932-9680

Havängs Museiförening

277 37 KIVIK

Haväng

Ange tydligt namn och adress så kommer senaste medlemsbladet omgående.

 VÄLKOMNA!

Foto Jan Jonasson

Mer om.....

 

 

 

Lindgrens länga

Skötsel och tillsyn av utemuseet Lindgrens länga tillsammans med Regionmuseet i Kristianstad.

Stenörens ålabod

Ålaboden renoverades 2000 av musei-förening med finansiering från Region Skåne.

Örakarsfallen

Örakarsfallen renoverade 2010 på museiföreningens initiativ.

Havängskväll i början av juli.

Havängsvandring första söndagen i augusti.

***

 

 

 

 e-post mail@havangsmuseiforening.se

 bg 5932-9680

 webbadress havangsmuseiforening.se