Aktuella frågor Havängs museiförening

Här tar vi upp de frågor som vi från Havängs museiföreningen på ett eller annat sätt påverkar Havängsområdet. Frågor som vi tycker att det är angeläget att engagera oss i då de kan påverka Havängsområdets särprägel.

Hör ni något som är på gång och som ni känner det är angeläget att någon tar tag i så hör gärna av er.

 

Sommar 2017

Vinter 2017

Februari - Maj i Haväng 2015

 

Under våren har föreningen arbetat om hemsidan i ett nytt program. Alla uppgifter i den gamla sidan förs in i det nya programmet Webeditor hos One.com. För enkelhetens skull har vi valt fortsätta med det gamla utseendet på hemsidan tills vi blir varmare i kläderna och provar att utveckla den. Vid majmånads utgång planerar vi publicera den nya sidan även om det fortfarande finns en hel del justeringar att göra.

Jan Jonasson

Vinter i Haväng 2015

Även om vintern har börjat milt med få frostdagar, har många fåglar lockats söderut för att lättare kunna klara energi- tillskottet. Detta till glädje för alla som har möjlighet att bjuda på frön och talgbollar, och lite närmre få studera de färgstarka fjäderdräkterna. Det brukar komma bistrare dagar i månadskiftet januari/ februari och då är det bra att ha byggt upp en liten reserv.

 

 

December i Haväng 2014

December bjuder på minst ljusa timmar men landskapet bjuder ändå på spännande uppleveser. Det blir intressantare att söka detaljer. Bokarna strax norr om Verkeån lever hårt utsatta för ostliga vindar. Sanden blåser bort och rötterna frigörs. Träden får ett nytt trollskt utseende som lockar fanatsin.

Underhåll Örakarsfallen

 

För Örakarsfallen som ägs av Christinehof har Museiföreningen tagit på sig en viss tillsyn och ett visst underhåll under året.

 

Sommaren får albuskar, björnbärssnår och större örter att ta över alltmer och döljer fångstanläggningen. Kraftigare vattenföring efter regn för med sig slam och trädgrenar som fastnar i fallen. Rensning och borttagning av växtlighet behövs både vår och höst.

 

Själva stenmuren med de åtta karen har redan börjat ta stryk av kraftig vattenföring. Vilket medfört att fyllningen mellan stenarna till stora delar försvunnit och stenarna har sjunkit ned.

November i Haväng 2014

November är inte bara grått och mörker. Den varma hösten har gjort att det fortfarande finns många växter som sprider kraftiga färger bland det ännu gröna gräset, oxtunga, maskros, sandnejlika, monke och fibbla. Förberedelser för nästa vår har också redan kommit igång, hasselhängen.

 

Pålar vid Verkeåns mynning

Höst regnen har medfört kraftig vattenföring i Verkeån under oktober månad. Det har fått till följd att åfåran har grävt sig ovanligt djup vid mynningen. Den nya åfåran norr om den lilla ön har gjort att nya pålar från pålanläggningen har kommit fram. Detta uppmärksammades av Kjell Asplund som tagit bilden nedan i slutet av oktober.

 

Vi ställde frågan om pålarnas ålder och vilken funktion de haft till Arne Sjöström arkeolog vid Lunds Universitet;

 

- Pålarna i ån är av okänd ålder men de kan vara från järnålder-historisk tid. Vi har dateringar av en brygganläggning uppe i ån som är från 1600-talet.

- Tanken med pålarna är att hindra sandstranden att grunda upp ån. Mellan pålarna har det troligtvis funnits vidjade grenar som försvunnit. Anläggningen har byggts för att möjliggöra en naturlig hamn uppe i ån. Pålraderna fortsätter ut i havet och det finns många pålar där som kan tillhöra olika brygganläggningar.

- Det finns även två rader av stora stenblock som ligger i kontakt med pålraderna. Dessa har tillsammans med pålarna utgjort någon form av pir.

-Vi hoppas i framtiden att kunna göra en mer detaljerad uppmätning och datering av anläggningarna vid mynningen, berättar Arne Sjöström.

 

Sandlifeprojektet och Försvarsmakten

Sandlifeprojektet som till stora delar berör naturreservatetHaväng och Vitemölla strandbackar, kommer mer aktivt att även arbeta med Ravlunda skjutfält, för att även där utveckla sandmarkerna för den speciella växtligheten och för de rara insekterna. I ett inslag i Sydnytt den 4 november presenterade Sandlife och Försvarsmakten sitt gemensamma arbete.

Museiföreningen tycker det är mycket positivt att man utnyttjar denna möjlighet, då det redan i fältets användning naturligt sker ett lämpligt slitage. Vi lyfte fram denna möjlighet i vårt första remissvar.

 

Sandlife Ravlunda skjutfält

 

Nytt Medlemsblad november 2014.

 

Oktober i Haväng 2015

Verkeåns mynning i hjärtat av Haväng. Utloppet varierar från vecka till vecka beroende på vindriktning och vattenflödet i ån. Just nu i slutet av oktober är det kraftigt vattenflöde efter flera veckor av regnområden som passerat östra Skåne.

 

 

Fallen/ karen vid Örakaren är välfyllda. Nu något guldfärgade av humus. Vid denna tiden, de sista veckorna i oktober, med ostliga vindar och rikt vattenflöde är chanserna som störst att få se havsöringens vandring mot lekplatserna längre upp i ån.

 

Bevakande fallen med förhoppning att få se hoppade öring några timmar söndagen den 19 oktober, Tyvärr, blev upplevelsen mager. Några små öringar tog sig upp men övriga tar den lättare vägen längs den nygrävda förbifarten.

 

Är det någon som sett om det varit hoppande öring i fallen i höst, hör gärna av er på vår mailadress och/ eller skicka en bild.

 

 

Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat

 

Nyhetsbrev Sand Life oktober 2014

 

Karta planerade åtgärder

 

Skötselrådet

 

Exkursion med Skötselrådet

I en intressant exkursion arrangerad av SandLife studerades andra projektområden med betydligt mer omfattande åtgärder: Gropahålet (stora sanddyner), Möllegården (återskapad betes- och växelbruksmark) och Bosarp (omvandling av tallbevuxen mark till betesmark, större sandblottor) i Verkeåns naturreservat. Bosarpsfältet, där sandmarken är mer kalkhaltig, pH runt 8, ersätter delvis delar av Vitemölle strandbackar som befanns ligga på ett lägre värde.

 

Arbetsdag

Annandag påsk 2015 samlas vi till nästa arbetsdag som ägnas området mellan strandskogen och slänten. Dagen inleds med information och diskussion om resultatet hittills och vad som planeras framöver. Både lärorikt och kul! CDJ

 

September i Haväng 2014

Klara, genomskinliga dagar blandas med suddiga, grå dagar som spelar på nyanser i en annan färgskala. Dagarna ges helt olika karaktär.

 

Lindgrens länga, har under sommaren blivit uppfräschad både på insidan och på utsidan. Värt att stanna kvar en kvart extra, nu när det ges mer tid, för att ta del av montrarnas information och lära mer om områdets natur och kultur.

 

Örakarsfallen väntar så här års på havsöringen som just nu samlas vid Verkeåns mynning, för att när ån stiger, söka sig vidare upp för att leka. Det var vid den här tiden på året fångstanordningen kom till användning. Tyvärr har den överdimensionerade åfåran intill gjort att skådespelet med hoppande havsöring inte blivit så vanligt längre. Men om det är bra vattenföring i fallen, efter dagar med regn, finns chansen.

 

Att sitta inne i Stenörens ålabod en kulen höstdag med dörrarna öppna och följa flyttfågelsträcken och kanske se någon raritet från Sibirien stanna till på de yttersta stenarna eller låta tankarna försvinna bort i ålafiskarnas mödor nu på höstkanten, ger en speciell dag.

 

Augusti Haväng 2014

"Nu i början av augusti blommar ljungen, under perioder har den dominerat i Haväng så här års. Sommaren har varit varm och solrik med rika möjligheter att njuta ett svalkande bad i havet. Många tycker den bästa tiden i Haväng är nu i augusti och september. Tempot går ner och somaren dröjer sig kvar.

 

 

 

HAVÄNGSVANDRING den 3 augusti

 

Dryga 60 talet var nyfikna på årets Havängsvandring kring ett spännande tema - en arkeologisk konstvandring.

 

Björn Nilsson, marinarkeolog från Lunds Universitet, och konstnär Caroline Mårtensson, aktuell med utställning på Ystad konsthall, var kunniga och inspirerande ciceroner. Vandringen är ett försök att sammanföra två projekt. Det ena om Ravlunda skjutfält som en plats för undersökningar ur ett konstnärligt perspektiv, det andra om tiotusenåriga arkeologiska lämningar som ligger på havets botten utanför Verkeåns mynning.

 

Utifrån helt olika perspektiv har Caroline och Björn studerat området kring Ravlunda, Haväng och Verkeån. Men hur olika tänker konstnären och forskaren egentligen? Är det rent av så att de ibland vill säga samma sak, men uttrycker det på olika sätt?

 

Läs mer: Havängsvandring 2014

 

Juli i Haväng 2014

Havängskväll

 

Lördagen den 12 juli kl 18.30 hölls Årsmöte där de nya stadgarna godkändes.

 

Kvällen forsatte med underhållning, ERLAND ASPELIN kåserade om Piraten och JOHAN SÖLLCHER spelade stämningsfullt gitarr.

 

...medan regnet strilade ned.

 

VERKSAMHETSBERÄTTSELSE för verksamhetsåret

 

Förslag till STADGAR

 

Renovering av Längan

 

Lindgrens länga renoveras, falurödfärg på gavlar och brädfodring, nyrenoverade fönster och vindskivor i vitt, svarttjärat korsvirke och vitkalkade murfack. Allt färdigt lagom till Havängskvällen. Oscars hus står som garant att allt görs enligt alla regler. Gösta (från styrelsen) och medhjälpare ser till att allt blir rejält gjort. Stiftelsen Skånska Landskap som äger fastigheten står för renoveringskostnaderna.

 

Sammankomst i Haväng

 

I år hade Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne fått uppdraget att ordna den årliga sammankomsten för samtliga Stiftelser i Sverige, t.ex. Skärgårdsstiftelsen.

 

Den 26 maj besöktes naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. Havängs museiförening inbjöds att berätta om föreningen, om Lindgrens länga, Örakarsfallen och Stenören. En fin möjlighet som gavs tack vare vårt engagemang i Skötselrådet och arbetet med naturreservatet.

 

 

Cykelväg Brösarp - Kivik/ Vitemölla

 

"Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen, vilket betyder att den påbörjade vägutredningen nu ska färdigställas. Inför detta kommer Trafikverket att ha ett informationsmöte med allmänheten onsdagen den 18:e juni kl 19.00 i Kiviks Kapell. Efter mötet färdigställs den påbörjade vägutredningen."

 

Juni i Haväng 2014

Åar, bäckar, dalgångar, raviner i Haväng

 

Det är åar och bäckar som danar landskapet i Haväng. På vägen mot havet skär vattendragen sig allt djupare ner i jorden och bildar dalgångar, slingrande i väst - ostlig riktning. Landskapet blir varierande och beroende på hur det brukats skiftar det i karaktär.

 

Längst i söder rinner Möllebäcken med mynning i norra delen av Vitemölla och med en kvarndamm strax före utloppet.

 

Klammersbäck passerar på sin väg Torup och bildar strax före sitt utlopp de djupaste ravinerna inne i en vacker bokskog. Bäcken rinner till stora delar genom betesängar.

 

Från Algunnakärret strax öster om Stigalund rinner en bäck under några hundra meter längs tångvägen. Femtio meter före stranden sjunker den helt ner i sanden igen. Den lilla ravin den bildar syns tydligt i det öppna landskapet. Verkeån, den största ån i området, har under årtusenden skapat en bred och vacker dalgång. Ån skiftar karaktär fler gånger och fallhöjden från källan vid Långaröd till havet är över 150 meter. Dalgången skär djup i landskapet under sin ca 2 mil långa färd mot havet. Till största delen är ån täckt av träd, som ridå eller genom skog, och källflödena till ån är många. Detta ger åns vatten en relativt jämn temperatur med max ca 13 grader under sommaren och den fryser sällan till under vintern. Livet i vattnet är också mycket rikt.

 

Bäcken, som börjar vid "killan" intill där Killehusen låg, och som rinner vidare förbi där Bäckahusen låg, innan den försvinner ner i marken igen, har inte haft någon större roll i daningen av landskapet.

 

Minst märkbar är Knäbäcken vid vars mynning fiskebyn låg. Byn flyttades delvis när militären utökande skjutfältet. Bäcken är relativt liten men ger ändock ett tydligt avtryck i landskapet med sin täta träd och buskridå.

 

Till sist längst i norr mot Maglehem ringlar sig Julebodaån. Den är relativt vattenrik och bildar flera djupa raviner som dalgången söder om Olseröd.

 

Maj i Haväng, 2014

Blomsterprakt i backar, ängar och kärr

 

Nu under några veckor byter landskapet skepnad flera gånger. Den varma våren gör att vi ligger någon vecka före men frostnätterna första veckan i maj bromsade upp. Vi hoppas att äppelblomningen klarade sig så det blir en bra skörd om några månader. Bokskogen är fylld av fågelsång och snart hörs sommargyllingen. Från buskagen nära ån hörs redan näktergalen. På kvällen och långt ut på natten hörs grodorna fler kilometer från sina kärr och dammar. Allt medan ängar, hedar, kärr och skogsdungar fylls av en rik blomprakt.

 

April i Haväng, 2014

Arbetsdag med Skötselrådetkötselrådet

 

Den 22 mars samlade Skötselrådet för det nya Naturreservatet till en ny arbetsdag. Därtill fika och grillad korv som arrangörerna bjöd på, allt i ett härligt vårväder!

 

 

Det blev en intensiv dag med såväl mannakraft, hästkraft som motorkraft engagerade. Ett 25-tal representanter för Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, Länsstyrelsen, SandLife, Föreningen Havängs Fritidsby, Havängs Museiförening, entreprenörer och en intresserad allmänhet hjälptes åt att röja sly, dra småtall och hugga rakväxande tall på flatan längs med havet norr om Klammersbäck.

 

En sandgrop rensades från vresrosor etc och kan nu fungera som solgrop igen. Ett område på backen upp mot Sjöfirret gallrades lite kraftigare för att visa hur backen i stort kommer att se ut så småningom.

 

Dagens överraskning stod Ragnar för. Linda och Jörgen från Sillaröd hade på eget initiativ tagit med sin ardenner som med imponerande kraft hjälpte till att dra tallstammar.

Även om mycket blev gjort denna lördag får Stiftelsen fortsätta arbetet i flera dagar för att leverera enligt skötselplanen. Tag gärna en tur och se på resultat – visst behöver området rensas och tas omhand, samtidigt som ovanliga växter och djur skyddas. Ambitionen är att gå fram steg för stag och det som i början kan se sårigt ut läker naturen snart igen. Kanske kan vi bli fler som arbetar tillsammans nästa gång!

 

 

Mer info: http://sandlife.se/?tribe_events=informations-och-arbetsdag-i-vitemolla

 

Karta över skötselåtgärder

 

Mars i Haväng, 2014

Skötselrådet, dags för nya skötselåtgärder

 

På lördag, 22 mars, 10.00 – 15.00, följer vi upp höstens insatser på Vitemöllefältet med en ny arbetsdag, nu norr om Klammersbäck.

 

Samling 10.00 på Stigalunds parkering. En del verktyg finns för utlåning, men tag gärna med egna, typ sekatör och en mindre såg.

 

Aktiviteterna, som ingår i skötselpanen för nya naturreservatet, innebär främst att dra/såga tallplantor, ta bort rakväxande tall för att ge plats år knotiga träd och fina dungar mellan backen och stigen innanför strandlinjen. Dessutom skapa större gläntor på en begränsad del av backen upp mot Sjöfirret.

 

Länsstyrelsen och Stiftelsen för Skånska Landskap, som också finns på plats för att berätta om arbetet och svara på frågor, står för arrangemanget i samarbete med Skötselrådet och SandLife. Arrangörerna bjuder på fika och mackor.

 

Hoppas vi blir många som hjälps åt!

 

Mer info: http://sandlife.se/?tribe_events=informations-och-arbetsdag-i-vitemolla

 

Karta över skötselåtgärder

 

Vinter i Haväng, 2014

Skötselrådet

 

Rådet höll möte sista fredagen i november. På dagordningen fanns planerna för vårens arbete. En första rensning av skogen ned mot havet norr om Klammersbäck planeras. Synpunkter på att gå försiktigt fram framfördes. Det blir en informationsdag den 22 mars, motsvarande den som hölls tidigt förra hösten då Vitemölla strandbackar fick en första rensning. Efter den 22 mars kommer arbetet med att glesa ut strandskogen och på slänten ovanför att pågå till den 17 april. För att ge en bild av hur mycket som planeras tas bort har i ett mindre område, ca 200 m söder om Stenören, träd som ska tas bort stämplats. Det finns skyltar uppsatta och träden är markerade med orange. Gå gärna dit och bilda er en uppfattning om omfattningen av utglesningen. Har ni synpunkter hör av er till entreprenören Stift. Skånska Landskap.

 

Vårbränning av fjolårsgräs på de öppna ytorna för att locka fram de rara arterna ingår också i planerna för våren. Även områdena för vresrosor söder om Verkeån kommer att tas bort. En större sandblotta ca 100 m norr om Klammersbäck kommer också att grävas fram.

 

Nytt möte i Sköteslrådet den 28 februari för att spika åtgärderna.

 

December i Haväng, 2013

Efter stormarna i november och början av december gör vintern sig allt mer påmind. Ljuset minskar, det mesta går i gråskala och naturen väljer att gå på sparlåga. Värmen inomhus blir allt viktigare.

 

Skötselrådet

 

Rådet höll möte sista fredagen i november. På dagordningen fanns planerna för vårens arbete. En första rensning av skogen ned mot havet norr om Klammersbäck planeras. Synpunkter på att gå försiktigt fram framfördes. Det planeras en informationsdag motsvarande den som hölls tidigt på hösten då Vitemölla strandbackar fick en första rensning. Vårbränning av fjolårsgräs på de öppna ytorna för att locka fram de rara arterna ingår också i planerna för våren. Nytt möte den 28 februari för att spika åtgärderna.

 

Översiktsplan Simrishamns kommun

 

Arbete pågår i Simrishamns kommun att ta fram en ny Översiktsplan ”Framtiden”. Under hösten har det hållits samrådsmöten och i sista vecka av oktober var det nordligaste området Kivik, Vitemölla och Havängs samt byarna i norrs tur. Tid för remissvar den 3 december. Havängs museiförening har lämnat in remissvar som bygger på de svar föreningen gett vad gäller bildandet av naturreservatet. Stor aktsamhet om områdets rika natur- och kulturvärden framhölls. Men också att området måste vara levande med fungerande betesdrift och ett varierat utbud för besökande.

 

Följ Översiktsplanearbetet på Simrishamns hemsida, (avsnitt 2A sid 29 finns avsnittet om Haväng):

 

http://www.simrishamn.se/sv/visions-och-oversiktsplanearbete/Oversiktsplan-for-Simrishamns-kommun/

 

Cykelväg längs kusten

 

Planer på en cykelväg längs kusten lever vidare, trots alla boendes önskan om en ”riktig” cykelväg längs Rv9 för att binda ihop Kivik och Brösarp. Föreningen följer händelseutvecklingen och det planeras ett samråd i början av år 2014, som vi hoppas blir välbesökt.

Följ Trafikverkets planer på cykel längs kusten på Trafikverkets hemsida;

 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Gang--och-cykelvag-mellan-Havang-och-Vitemolla/

 

November i Haväng, 2013

Ur österlensk kokbok ”Murresill och snurreduppa” om ål, fisk och sill.

ÅLAGILLE

 

Ålafiskare Nils Gunnar Nilsson berättar följande:

 

Det var bara manfolk på gillena förr. Man åt, drack och drog historier. Gillena kunde börja redan på eftermiddagen. Ungefär 1 kg ål och 1 liter brännvin per man gick åt. Kokt och stekt ål hörde till. Den lagades i boden. De hämtade ofta havsvatten att koka ålen i. Eller också stektes den lagd i ringar på järn. Med bara salt och peppar på. Järnet sattes på bordet och ålen klipptes i bitar. Spadet åts till. Kavring och potatis.

 

Man drack en snaps för varje ålaben och la sen ålabenen i ring runt tallriken. Det blev ofta 2 ringar ben på tallriken och dessutom ett kryss i mitten. Det skulle vara ett sorts mandomsprov.

 

Om där blev någon stek ål över, åt man den framåt nattkröken, kall, som vickning. En del kunde till sist dricka det goda spadet av den kokta ålen.

 

”Enligt andra finns ålagillen och riktiga ålagillen. Ett riktigt ålagille är när en samling karlar i skymningen går in i en ålabod för att äta ål och kommer ut därifrån i gryningen och ingen vet vad som hänt där inne. Inte ens de som varit med.”

 

Anders Österling

 

Hästen på högsta kullen

står som en svart staty,

fåren med regn i ullen

bräka kring Vitaby.

 

Skymningen utan stjärnor

mumla sin mollmusik,

ensliga båtlanternor

gunga till sjöss från Vik.

 

Kusten med fiskepålar

möter nu fot för fot

havet, som tungt av ålar

mörknar till midnattsblot.

 

 

Oktober i Haväng, 2013

Förändringens månad, de första dagarna kan sommaren dröja sig kvar och i slutet kan de första snöflingorna falla. Landskapet förändras, många flyttar till gynnsammare trakter. Nu under de första dagarna i månaden har mängder av vitkindade gäss och prutgäss dragit ned från västra Sibirien mot västeuropa i oräknerliga streck. Från Östersjön viker de av in över land vid Haväng. Stora flockar av ejder har dragit söderut strykande strax över vågtopparna. I skogs-partierna ner vid havet rastar massor av småfåglar. Detta drar till sig rovfåglar som duvhök, sparvhök, lärkfalk och de första havsörnarna har setts jagande änder och skarvar vid Stenören och Verkeåns mynning.

 

Lördag i oktober

Stenören lockade många besökare. Förutom de som vandrade längs havet och njöt en termos kaffe i lä för vinden, kom flera till häst. Invigning hölls för nya ridområden. För att hästarna inte ska riva upp vandringstigarna har ridområden tagit fram. Dessa finns en bit in från stranden längs sluttningen och uppe på platån. Kartor sätts upp vid ingångarna till området.

 

Samtidigt firades en födelsedag i boden allt medan fågelskådarbänken reparerades.

September i Haväng, 2013

.......skördetid

Augusti i Haväng, 2013

Sommarens aktiviteter

Havängskväll den 20 juli

Dag Sebastian Ahlander kåserade med utgångspunkt från sin populära bok "Handbok för glada gubbar" vilket rönte mycken igenkänning och skratt. Albo Spelmanslag underhöll med låtar från östra Skåne. Allt medan publiken njöt i den ljumma sommarkvällen.

 

Havängsvandring den 4 augusti

Hur mår Hanöbukten var årets tema med en vandring från Skepparpsgården till Offerlunden, Killehusa kulle, och ner över Lövdalen på vägen tillbaka. Charlotte Carlsson från Länsstyrelsen gav en överskådlig bild av buktens hälsa just nu, där många olika komponenter påverkar i ett komplicerat system. Vidare berättade hon om de olika åtgärder som förbereds med analyser och utredningar både lokalt i inre delen av Hanöbukten som längre ut i södra Östersjön.

Ann-Marie Camper från Skånes Hav och Vatten talade engagerat om olika kedjor som påverkas av utvecklingen. Fiskare får ofta stryk för att de fiskar för mycket då kanske boven ligger i stormskador eller ihållande ostliga vindar. B-vitaminbrist har blivit en effekt som drabbat fåglar, fiskar och djur men varför är fortfarande oklart. Hon berättade vidare om ett projekt,Hemmahamn, där möjligheter för fiskare att försöka öka sina förtjäster med att sälja direkt från kaj till kund i större utsträckning.

Sammanfattning

Fångsstatistik

Informations-och arbetsdag Vitemölla strandbackar den 11 augusti

YA 12 augusti

Före

Full aktivitet på backarna att ta bort småtallar och björk., göra gläntor i de högre dungarna mot havet, rensa bort björnbär och vresros för att få fram gamla sandhålor. Dagen inleddes med information om aktiviteten och instruktion om hur arbetet skulle göras av Stefan Ohlsson, Stiftelsen Skånska landskap, och ordförande i Skötselrådet. Engagemanget var stort och största delen av området blev rensat och satt i finare skick.

Efter

 

Juli i Haväng, 2013

HAVÄNGSVANDRING 4 AUGUSTI

Hur mår Östersjön?

 

Årets ämne blir Hanöbukten - livet i vattnet. Det har skrivits mycket i media om buktens tillstånd och olika aktiviteter har satts igång för att mer klargöra orsakerna. Vi har därför bjudit in Charlotte Carlsson från Miljö och vattenstrategiska enheten på Länsstyrelsen och Ann-Marie Camper, Skånes Hav och Vatten vid Marint centrum i Simrishamn för att berätta om läget just nu och om vad som pågår för att få tillbaka ett friskare vatten och och rikare liv igen.

 

Charlotte Carlsson arbetar med strategiska miljöfrågor som berör Skånes kust och hav. En kunskapsresurs som arbetar för att uppnå en god status i havsmiljön. Ann-Marie Campers fokus är på att på olika sätt underlätta för innovatörer, entreprenörer, kommuner med flera att utveckla lösningar på miljöproblem och bidra till en positiv utveckling av Skånes hav och vatten.

 

Samling vid parkeringen Havängs vandrarhem.

Hanöbukten med Haväng i bakgrunden.

 

Nya naturreservatet

Skötselrådet, som bildats för att olika intressegrupper ska få möjlighet att framföra synpunkter och ha idéer om hur restaureringsarbetet ska gå till, hade sitt första möte den 8 maj.

 

De föreningar och organisationer som är representerade är: Stiftelsen Skånska landskap/Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, Länsstyrelsen -Naturvårdsenheten, Simrishamns kommun, Föreningen Havängs Fritidsby, Vitemölle Lejeförening, Havängs Museiförening, Familjen Brogårdh samt Lunds Universitet, inst. för biologi. Varje förening/organisation ska utse två representanter, en ordinarie och en adjungerad, i Skötselrådet. Stiftelsen Skånska landskap/Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne är sammankallande.

 

Andra mötet var den 20 juni och rådet har ambitionen att snabbt komma igång med sitt arbete och därför genomförs en första arbetsdag "på fältet" den 11 augusti där allmänheten bjuds in till att deltaga samt få information.

 

Program den 11 augusti

 

Länkar till Länsstyrelsens

 

Beslut om bildande av naturreservatet

 

Skötselplan för naturreservatet

 

Karta över skötselområden

 

Havängs Museiförenings remissvar

 

 

November i Haväng, 2012

Nya naturreservatet

REMISSVAR

Nu är den 16:e november passerat och vi får hoppas att flera har lämnat in sina synpunkter på Länsstyrelsen förslag till Skötselplan för det utvidgade naturreservatet, så att beslutsunderlaget blir så nyanserat som möjligt.

 

Havängs Museiförening har byggt sitt remissvar på föreningens syfte att värna om Havängsområdets speciella karaktär och på de intryck vi fått från de olika möten som hållts i frågan under sommar och höst, för vilka vissa föreningen varit pådrivande och tagit initiativ till. Museiföreningens remissvar stöds av flera föreningar i området.

 

Beslut hos Länsstyrelsen om Skötselplanens utformning beräknas ske någon gång kring årsskiftet.

 

Havängs Museiförenings remissvar

Havängområdet

 

Under sommaren och hösten har det varit ovanligt stor uppmärksamhet från media, radio/TV och tidningar, på Havängsområdet. Tyvärr har det inte varit helt positiva inslag; -kvaliteten på vattnet i Hanöbukten med konsekvenser för ål, torsk och öring med följande bekymmer för lokala fiskare i bl. a. Vitemölla och Kivik, -de olika uppfattningarna kring hur det utvidgade natur-reservatet ska te sig i framtiden med känslosamma uttryck i olika forum -det senaste nu i november om vargattackerna på fåren ute på Ravlunda skjutfält. Händelser där naturen och dess yttringar varit utgångs-punkt.

 

Vi får hoppas att år 2012 varit ett speciellt år och att uppmärksamheten kommer att ha mer positiva inslag framöver.

 

 

Nya naturreservatet

INFORMATIONS- OCH SAMRÅDSMÖTEN

Äntligen, nu har Länsstyrelsen hållit sin första information till allmänheten i egen regi (20 sept. på Gyllene Heden). Detta som vi, i vårt remissvar, ville få till stånd redan kring Julhelgen eller Påskhelgen, då vi förstod att förslaget till Skötselplan för det nya Naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar skulle röra upp många känslor.

 

Informationen blev bred med tillägg för korrigeringar, som skett under resans många månader. Per-Magnus Åhrén beslutsansvarig, Johan Johnmark handläggare av Skötselplanen, Maria Sandell ansvarig för Sandlife-projektet, Kenth Ljungberg skötselansvarig för naturreservaten, samtliga Länsstyrelsen samt Stefan Ohlsson förvaltare av området från stiftelsen Skånska landskap, turades om att beskriva de olika målen, insatserna och hur åtgärderna tänkt bli utförda.

 

Efter information hölls en nästan två timmar lång frågestund där ytterligare fördjupning i förslaget gjordes både genom åhörarnas frågor och i svaren från Länsstyrelsens representanter.

 

Nu är det hög tid att fatta pennan och lämna synpunkter på det Reviderade förslaget på Skötselplan. Havängs Museiförening kommer att lämna sina synpunkter i ett remissyttrande som bygger på intrycken från informations- och samrådsmötena samt remissvaret från december förra året.

 

Vi uppmanar nu alla som har synpunkter på den Reviderade Skötselplanen att skriva och lämna dessa i ett remissyttrande till Länsstyrelsen före den 16 november, så förslaget blir så rikt belyst som möjligt.

 

Beslut väntas före årsskiftet.

 

Bifogas:

 

Samtliga bilder från informationsmötet den 20 september, samt ansökan till EU om Sandlife-projektet med kartor.

 

http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/SKOTSEL_SKYDDAD_NATUR/Pages/sandlife.aspx

 

Rev Skötselplan, underlag för remiss:

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/forslag-naturreservat/Haväng%20och%20Vitemölla%20strandbackar/Remiss_skotselplan_Havang_och_Vitemolla_strandbackar.pdf

Ur Länsstyrelsens hemsida:

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2012/Pages/skotselrad-startas-efter-valbesokt-mote.aspx

 

Ur Ystads Allehanda , 21 september

 

http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1702006/Annu-stort-avstand-mellan-lansstyrelsen-och-de-boende.html

 

Ur Kvp, 21 september

 

http://www.expressen.se/kvp/samlades-i-motstand-mot-lansstyrelsen/

 

9 och 20 september 2012

INFORMATIONS- OCH SAMRÅDSMÖTEN

9 sept Kiviks kapell och Ravlunda skola för föreningarna;

Vitemölla lejeförening, Ravlunda byalag, föreningen Havängs fritidsby och Havängs museiförening.

Under söndagen den 9 september hölls två informations- och samrådsmöten, i Kiviks kapell respektive i Ravlunda skola. Närmare 100 intresserade kom till de båda mötena för att lyssna in och framföra sina synpunkter. De värdefulla och intressanta synpunkterna sammanställs nu inför mötet med Läns-styrelsen den 20 september. Ny lokal i stället för Ravlunda skola blir Mässen Ravlunda skjutfält, Skepparp.

Värdefulla inlägg framfördes på mötet i Ravlunda skola.

Lars Holmvist och Jan Jonasson från Museiföreningen hjälptes åt att informera och samla in viktiga synpunkter.

 

Affisch INFORMATION LÄNSSTYRELSEN den 20 september

 

15 juli 2012

Länsstyrelsens information den 15 juli 2012.

I samband med Österlens natur-skyddsförenings vandring vid Vitemölla strandbackar informerade Länsstyrelsen om det reviderade förslaget till Skötselplan för naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar.

Uppemot 500 intresserade hade sökt sig till Vitemölla strandbackar för att lyssna till Länsstyrelsen.

Per Magnus Åhren, tf naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen inledde, därefter berättade representanter från Länsstyrelsen om bl. a hotade arter som fanns unikt i området både vad gäller flora som fauna samt något om historiken kring naturreservatsplanerna.

Maria Sandell också från miljöenheten informerade om det stora EU-projekett SandLIFE, där även Hallands och Kalmar län är inblandade i en EU-ansökan. Länen söker, tillsammans med andra organiastioner som Naturvårdsverket, anslag för bevarande av områden med unik sandkaraktär. Naturen i områdena ska bevaras, restaureras och utvecklas. Ett projekt på totalt 80 mkr. Förändringarna i Haväng och Vitemölla tillsammans andra projekt i regionen som marnadsplatsen i Kivik, Ravlunda skjutfält och Drakamöllanområdet igår som en del i detta projekt och får sin finansiering till hälften betalt via dessa EU-bidrag.

Johan Johnmark presenterade sedan den reviderade Skötselplanen som kommer att gå ut på remiss från den 27 juli med inlämning av synpunkter senast den 28 september.

Helt klart är att Länsstyrelsen tagit intryck av alla de synpunkter som framkommit under våren och sommaren om den stora förändringen av landskapet med priortering av sandstäpp och torra hedar. Ingreppen kommer inte att bli så radikala som den första skötselplanen angav, enligt informationen.

Frågorna och synpunkterna var många från de nästan 500 som kommit för att ta del av informationen. Den reviderade skötselplanen ingav hopp om ett bättre samarbete och en mer anpassad förändring av området. En bättre och tydligare information framöver krävdes också av åhörarna.

Informationen avslutades med en vandring där Johan Johnmark på plats visade på de föreslagna skötselåtgärderna medan Österlen naturskyddsförening höll sin vandring om sanstäppen.

3,5 timmar gick åt för information, frågor och vandring vilket pekar på det stora engagemanget och intresset kring den så viktiga frågan.

Så snart vi fått den reviderade Skötselplanen läggs den ut på vår hemsida.

Sydsvenskan 18 juli, 2012

9 juli 2012

"Senaste nytt" om planerna på nytt Naturreservat

Söndagen den 15 juli i samband med Österlens naturskyddsförenings vandring vid Vitemölla strandbackar kommer Länsstyrelsen att hålla information om förslaget till skötselplan för naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar.

Affisch information den 15 juli

Den 6 juli fick vi reda på via Johan Johnmark handläggare på Länsstyrelsen att man håller på att revidera skötselplanen och att den kommer att gå ut på en ny remiss-runda.

Revideringen är inte klar utan mötet den 15 juli är en del i denna. Synpnkterna kommer att vägas in och sedan görs en sammanställning, reviderad skötselplan som senare går ut på remiss.

Samtidigt får vi information från Länsstyrelsen på att beslut kommer att tas om det stora "Sand LIFE-projektet", vari planerna för Haväng och Vitemölla naturreservat ingår, redan under juli månad med presskonferens i augusti. Vi har ivrigt försökt få ut information från Länsstyrelsen och så snart vi lyckats läggs det ut på hemsidan.

Flera viktiga beslut är på gång just nu så det är viktigt att så många som möjligt deltager på informationen och ställer de frågor som är angelägna.

Representant från Länsstyrelsen/ Österlens naturskyddsförening och representant från för Havängs Museiförening kommer att intervjuvas av Ystads Allehanda med ett reportage i tidningen troligtvis den 13 eller 14 juli.

 

Intervju i Radio Kristianstad juli 2012 , Johan Johnmark och Berith Levin

 

Maj 2012

"Extra" HAVÄNGSVANDRING på Påskdagen , den 8 april

Uppåt ett hundratal kom till den "Extra" Havängs-vandring som Havängs Museiförening anordnade. Lars Holmqvist informerade och beskrev under den 2 timmar långa vandringen till Klammersbäck, strandbackarna, Stenören och Lindgrens backar om Länsstyrelsens planer på Skötselplan för det nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. En plan som innebär stora förändringar av landskapsbilden och förändringar i biotopen.

De flesta som kom var boende i eller kring Havängsområdet och intresset, nyfikenheten var mycket stor, då flertalet inte kände till planerna.

Lars Holmqvist förklarade tydligt planerna och beskrev Havängs Museiförenings synpunkter som tillställts Länsstyrelsen i ett remissvar.

Under vandringen gav flera av deltagarna uttryck för sin oro över förändringen av området som idag är väldigt välbesökt och omtyckt. Deltagarna kände sig helt oförstående till Länsstyrelsens agerande med att göra ett naturområde som innehåller så mycket av naturens mångfald redan idag till ett "experimentområde" där resultatet är mycket osäkert.

Vi har försökt att få någon från Länsstyrelsen att deltaga på vandringen, men inte lyckats.

Den "Extra" Havängsvandringen väckte Sydnytts intresse och några dagar senare visades ett inslag i Rapport:

Ur Sydnytt 11april 2012

Läs mer om förslaget här under;

Det blir stora förändringar av landskapsbilden om Länsstyrelsens förslag till Skötselplan för det sammanslagna nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar blir verklighet. Museiföreningen träffade John Johnmark från Länsstyrelsen i mitten av januari för att få hela bilden klarlagd. Museiföreningen lämnade i början av december in ett remissvar på förslaget, bif längre ned.

Större skogsområden på krönet mellan Lindgrens backar och cykelstigen ned till stranden tas helt bort och ersätts med naturtyperna sandstäpp och torra hedar. Motsvarande blir det också för skogspartierna söder om Klammersbäck med undantag av ädellövskogen längs Klammersbäcks dalgång. Strandskogen, öster om stigen från Stenören till Vitemölla rensas också helt bort.

De övriga skogsområdena inom föreslaget naturreservat kommer att glesas ut, förutom "Rågefirret" ( den gamla tallskogen mot väg 9).

Se bif kartor.

Borttagning av skogspatierna innebär stora förändringar för besökande till området. Växt och djurlivet påverkas mot att ett mindre antal prioriteras medan den mångfald som finns idag får sämre förutsättningar. Även för de som bedriver djurdrift och och står för "naturvården" blir beteskvaliteten begränsad, då stora sandblottor ska harvas upp.

Museiföreningen bedömer att denna förändring av landskapet är av stort intresse för allmänheten och att en tydlig information på plats bör ske innan beslut tas. Enligt samtal med Länsstyrelsen kommer beslut att tas i april månad.

Mer att läsa finns under länkarna:

Förslag bildande av naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar.

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/forslag-naturreservat/Hav%c3%a4ng%20och%20Vitem%c3%b6lla%20strandbackar/Forslag%20skpl%20Havang%20o%20Vitemolla.pdf

Havängs Museiförenings remissvar 30 dec 2011.

Tidningsartikel YA 10 feb 2012.

Länsstyrelsens korta filmer om"Hotade arter i skåne natur", med en hel del från östra Skåne.

Del 1

Del 2

November 2011

Förslag bildande av naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar.

Länsstyrelsens förslag på bildande av naturreservat för Haväng och Vitemölla strandbackar är nu ute på remiss. Museiföreningen kommer att lämna in synpunkter före den 2 december. Det blir stora förändringar då sandstäpp och torra hedar prioriteras före tallskog och buskmarker. Mer att läsa finns under länken:

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/forslag-naturreservat/Pages/Hav%c3%a4ng%20och%20Vitem%c3%b6lla%20strandbackar.aspx

Havängs Museiförenings remissvar 30 dec 2011.

Juni 2011

Länsstyrelsen säger nej till cykelled längs Vitemölla strandbackar

I ett yttrande till Trafikverket skriver Länsstyrelsen i Skåne län att den planerade cykelleden mellan Brösarp/Haväng hotar naturvärden i ett skyddat område. Cykelleden längs stranden är ett två möjliga alternativ som utreds.

-Eftersom det finns alternativa sträckningar där cykelleden kan dras så finns det ingen anledning att göra markingrepp i känsliga strandmiljön, säger länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne län.Området består till stora delar av naturtypen sandstäpp, som idag bara finns bevarad på ett fåtal ställen i Skåne. En cykelled skulle kräva att man stabiliserade markområden vilket i sin tur skulle förstöra den rörliga sandstäppen. -Det finns en grundläggande konflikt mellan naturvärden och cykelleden. I det här fallet väger naturvärdena tyngre, säger Elisabet Weber.

Länk till yttrandet; http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/samhallsplanering/Yttrande%20cykelled%20Vitemölla.pdf

Maj 2011

 

Trafikverket/Vägverket ligger lite sent i tidsplanen och för tillfället väntar de på att länsstyrelsen ska god-känna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Innan den är godkänd så slutför man inte den pågående vägutredningen. Informationsmöte med allmänheten var inplanerat under våren 2011 i samband med länsstyrelsens godkännande av MKB:n. Även detta möte skjuts framåt. Länsstyrelsens godkännande är avgörande för projektet.

 

Utökning av naturreservarten vid Vitemölla strandbackar och Verkeåns dalgång

Länsstyrelsens Natur/Miljö enhet planerar för en utökning av naturreservaten i Havängsområdet. Dels görs de något större och dels sammanlänkas de bättre.

Ny, mer samlad information kommer att ges vid parkeringen vid Skepparpsgården, Stigalund och Vitemölla. När skjutfältet kan beträdas, naturreservaten, sevärdheter i området, kartor med lämpliga vandringsleder kommer att presenteras. Skyltar kommer upp i början av sommaren.

 

Mars 2011

Skyltning vid Haväng och Ravlunda skjutfält

Havängsrådet har tagit initiativ till förbättrad uppskyltning och information för Havängsområdet och RavlundaSkjutfält. I första hand är det vid parkeringen vid Skepparpsgården men även ut i området.

Deltagare i gruppen är Fortifikations-verket som är sammankallande, Länsstyrelsen både Naturenheten och Kulturmiljö, Region Skåne Skånska landskap, Simrishamns kommun, Militären, Havängs vandrarhem och Havängs Museiförening.

 

Museiföreningens ambition är att få till en skyltning som lockar ut så många som möjligt till hela Havängsområdet. Dels för att kunna njuta av alla de olika kvaliteterna området erbjuder och för att inte slitaget närmast åmynningen och Havängsdösen ska bli allt för stort.

 

Januari 2010

 

Förslag väntas under sommaren och ny skyltning under hösten.

 

Vindskydd norr om Verkeåns mynning

 

Det fanns planer på att anordna ett vindskydd strax norr om Verkeåns mynning på sandkullen upp mot bokskogen. Huvudman för frågan var Region Skåne men vinskyddet skulle anälggas på Fortifikationsverket mark.

Museiföreningen informerade grannar och vandrarhemmet om planerna, så att de skulle i ett tidigt skede få möjlighet att framföra sina synpunkter om förslaget.

Havängsrådet som ansvarar för hur militären använder skjutfältet med utgångspunkt för hur naturen påverkas motsatte sig planen på ett vindskydd i det läget. Därmed kommer det inte att bli något vindskydd i det läget.

2008 -

Cykelväg Kivik - Brösarp/Haväng

Vägverket planerar i första hand en turistcykelväg. Första alternativ är en sträckning längs kusten och det andra alternativet är längs väg 9 med 3 alternativa avstickare mot vandrarhemmet;

-vid söder Klammersbäck, -vid Havängs sommarby eller vid Ravlundakorset.

 

Samrådsmöten planeras under nästa året. Vägutredning och miljökonsekvensutredning pågår.

 

Länkar;

Mer om.....

Januari 2014

Maj 2013

September 2012

December 2011

Nytt naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar

Länsstyrelsens förslag på bildande av naturreservat för Haväng och Vitemölla strandbackar är nu ute på remiss. Museiföreningen kommer att lämna in synpunkter före den 2 december. Det blir stora förändringar då sandstäpp och torra hedar prioriteras före tallskog och buskmarker.

2010-

Skyltning vid Haväng och Ravlunda skjutfält ses över

2010-

Planer på att göra natur-reservatet  i Havängsområdet större.

Planer som är i ett tidigt skede med Länsstyrelsens Naturenhet är pådrivande.

Planer som vi från Museiföreningen tycker skapar ytterligare möjligheter att bevara kvaliteterna i Havängsområdet. Återkommer med information.  

2008

Cykelväg längs kusten

Utredning pågår och samrådsmöten skall hållas under våren 2011 enligt Trafikverket.

***

Foto Jan Jonasson och Christina Drotz

 

 

 

 e-post mail@havangsmuseiforening.se

 bg 5932-9680

 webbadress havangsmuseiforening.se