VÄLKOMMEN TILL HAVÄNG!

Syftet med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet, informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens länga och Stenörens ålabod, ingår i Havängs Utemuseum. Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

För medlemsavgiften som är 100 kr/år eller 1 000 kr för ständig medlem får du:

MEDLEMSBLADET i maj och november.

HAVÄNGSKVÄLL i början av juli med årsmöte och underhållning vid Lindgrens länga. 

HAVÄNGSVANDRING  första söndagen i augusti - en guidad vandring i Havängsområdet ledd av experter som fördjupar våra kunskaper om området, dess kultur och historia. 

Förutom arbetet med aktiviteterna sköter föreningen också om tillsyn och lättare underhåll av Lindgrens länga, Stenörens ålabod och framöver också området kring Örakarsfallen.

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter, museerna står alltid öppna, arrangemangen är gratis och öppna för alla.  Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.

På hemsidan kan du läsa mer om området och våra aktiviteter.

Välkomna!

Verkeån i grönska. Ålabodarna vid stranden.

Foto Jan Jonasson

Tallen vid Lindgrens backar.

 

 

Sommar i Haväng

 

 

2016

 

Aktiviteter i sommar

 

Årsmöte hålles i Lindgrens länga lördagen den 16 juli klockan 18.30 och följs av Havängskvällen klockan 19.00. Elna Jolom, glaskonstnär från Norra Björstorp, berättar om sitt arbete, om Glasriket Österlen och den musikaliska underhållningen blir skönsång med operainslag.

 

Havängsvandringen är söndagen den 7 augusti klockan 10 med samling vid Dammåkra militärförläggning. Temat för vandringen är: Därför behövs Ravlunda skjutfält. Försvarsmakten Militärregion Syd deltager.

 

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

2015

Under juli och augusti är det som flest människor i Haväng. Bad, vandringar, sevärdheter, möta vänner lockar många sommarboende och besökande hit till Haväng. Hedarna, ängarna, vägkanterna, skogsgläntorna, strandkanterna är fyllda av blomster i alla färgnyanser.

 

Aktiviteter i sommar

 

Havängskväll lördagen den 11 juli kl 19 vid Lindgrens länga.

 

Inleds med sedvanligt Årsmöte för Havängs museiförening kl 18.30

 

Kl 19 blir det underhållning. "Akvarell och gitarr vid Lindgrens länga"

Hasse Karlsson, konstnär från Vitemölla målar och berättar hur en bild växer fram.

Johan Söllcher, kompletterar med finstämt gitarrspel.

 

Havängsvandring söndagen den 2 augusti kl 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med arkeolog Bertil Helgesson under rubriken "Hur tedde sig livet i Havängsbygden under tidigare årtusenden". Samling vid vandrarhemmets parkering i Haväng.

 

Affisch Havängsvandring

 

 

 

 

I samband med årsmötet lämnar jag styrelsen i Havängs museiförening. Det har varit lärorikt och intressant att bygga upp föreningens hemsida.

Ambitionen har varit att för medlemmar och andra intresserade informera och beskriva föreningens alla aktiviteter som bidrager till att bevara Havängsområdets värdefulla karaktär, visa på de årstidsskiftningar som gör Haväng värt att besöka året om, lyfta fram och locka till nya vandringar och upptäckter av naturupplevelser eller kulturella sevärdheter till delar av området som inte har så många besökare samt att ge möjlighet att enkelt kommunicera mellan medlemmarna och förening.

Nu tar nya krafter vid, hemsidan finns nu i ny distinktare plattform vilket ger möjligheter till fortsatt utveckling.

 

Haväng 1 juli 2015, Jan Jonasson

 

 

 

 

 

Havängs Museiförening

Haväng 277 37 KIVIK  

 

 

 

 e-post mail@havangsmuseiforening.se

 bg 5932-9680

 webbadress havangsmuseiforening.se