Syftet med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet, informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens länga och Stenörens ålabod, ingår i Havängs Utemuseum. Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

För medlemsavgiften som är 100 kr/år eller 1 000 kr för ständig medlem får du:

MEDLEMSBLADET i maj och november.

HAVÄNGSKVÄLL i början av juli med årsmöte och underhållning vid Lindgrens länga. 

HAVÄNGSVANDRING  första söndagen i augusti - en guidad vandring i Havängsområdet ledd av experter som fördjupar våra kunskaper om området, dess kultur och historia. 

Förutom arbetet med aktiviteterna sköter föreningen också om tillsyn och lättare underhåll av Lindgrens länga, Stenörens ålabod och framöver också området kring Örakarsfallen.

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter, museerna står alltid öppna, arrangemangen är gratis och öppna för alla.  Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.

På hemsidan kan du läsa mer om området och våra aktiviteter.

Välkomna!

Tallen vid Lindgrens backar.

 

Verkeån i grönska. Ålabodarna vid stranden.

Foto Jan Jonasson

Vinter i Haväng

 

FEBRUARI 2017

 

Pil vid Stigalund

Snö och kyla har så här långt av vintern hållit sig borta om vi bortser från kylan veckan efter nyår och snön i slutet på vecka sex.

 

Några ostliga stormar har också naggat strandlinjen strax norr om Klammersbäck och fått några strandnära furor att falla.

 

Mycket har gått in i vilotid och på sparlåga, men då ges tid för planering inför vår och sommar. Föreningen har som vanligt aktiviteter på gång, dels de som årligen genomförs dels lite nya att ta tag i.

 

Kärr i vila

Korta notiser:

 

Öradekaren är inte i så gott skick. Karen som renoverades för ca. 10 år sedan släpper igenom alltför mycket vatten genom stenarna och mellan plankorna. Från styrelsens sida försöker vi få markägarna, Christinehov, att renovera för att få karen i gott skick igen.

 

Lindgrens länga behöver årligt underhåll så att alla besökande kan få en så bra upplevelse som möjligt av besöket. Styrelsen har planerat en kombinerad arbets- och styrelsemötesdag den 22/4 mellan kl. 9-15. Händiga personer får gärna ansluta sig för att hjälpa till.

 

Vindmöllepark vid Blekingekusten, som har diskuterats under några år, kommer som besluten ser ut idag inte att förverkligas. Vi slipper en hög vindmöllepark vid horisonten mot Blekingekusten. Fyren från Hanö kommer i ensamt majestät att lysa även framöver.

 

Karta över Simrishamns kommun på kommunens hemsida har uppdaterats med nya foton. Nu går det tydligt att se mängden av sandblottor som grävts fram uppe på skjutfältet.

 

Skogarna i havet: Flera forskare har under 2016 arbetat vidare med att dyka utanför Verkåns mynning. Vi i styrelsen skall försöka få kontakt med dessa för att informera oss om läget och försöka i samråd med dem informera och sprida kunskap om fynden till en intresserad allmänhet.

 

 

 

 

 

Frostnupna nypon

LV

JJ, bilder

 

Har ni några funderingar kring Havängsområdet, kontakta oss gärna

 

Vår mailadress är:

mail@havangsmuseiforening.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e-post mail@havangsmuseiforening.se

 bg 5932-9680

 webbadress havangsmuseiforening.se