Syftet med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet, informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens länga och Stenörens ålabod, ingår i Havängs Utemuseum. Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

För medlemsavgiften som är 100 kr/år eller 1 000 kr för ständig medlem får du:

MEDLEMSBLADET i maj och november.

HAVÄNGSVANDRING  första söndagen i augusti - en guidad vandring i Havängsområdet ledd av experter som fördjupar våra kunskaper om området, dess kultur och historia. 

HAVÄNGSKVÄLL i början av juli med årsmöte och underhållning vid Lindgrens länga. 

Förutom arbetet med aktiviteterna sköter föreningen också om tillsyn och lättare underhåll av Lindgrens länga, Stenörens ålabod och framöver också området kring Örakarsfallen.

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter, museerna står alltid öppna, arrangemangen är gratis och öppna för alla.  Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.

På hemsidan kan du läsa mer om området och våra aktiviteter.

Välkomna!

Tallen vid Lindgrens backar.

 

Verkeån i grönska. Ålabodarna vid stranden.

Foto Jan Jonasson

December i Haväng

 

 

 

Islandshästar vid Verkeåns naturreservat.

Domherre äter olvonbär.

Stigalund i decemberljus.

Supermåne i månadskiftet.

 

 

Mailadress är:

mail@havangsmuseiforening.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e-post mail@havangsmuseiforening.se

 bg 5932-9680

 webbadress havangsmuseiforening.se