Syftet med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet, informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens länga och Stenörens ålabod, ingår i Havängs Utemuseum. Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

För medlemsavgiften som är 100 kr/år eller 1 000 kr för ständig medlem får du:

MEDLEMSBLADET i maj och november.

HAVÄNGSKVÄLL i början av juli med årsmöte och underhållning vid Lindgrens länga. 

HAVÄNGSVANDRING  första söndagen i augusti - en guidad vandring i Havängsområdet ledd av experter som fördjupar våra kunskaper om området, dess kultur och historia. 

Förutom arbetet med aktiviteterna sköter föreningen också om tillsyn och lättare underhåll av Lindgrens länga, Stenörens ålabod och framöver också området kring Örakarsfallen.

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter, museerna står alltid öppna, arrangemangen är gratis och öppna för alla.  Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.

På hemsidan kan du läsa mer om området och våra aktiviteter.

Välkomna!

Tallen vid Lindgrens backar.

 

Verkeån i grönska. Ålabodarna vid stranden.

Foto Jan Jonasson

Sommar i Haväng

 

Årets Havängsvandring den 6 augusti,

"Ett dolt stenålders landskap under ytan vid Haväng".

 

AUGUSTI 2017

 

Anton Hansson berättar om "skogen i havet" vid Verkeåns mynning.

Under årets Havängsvandring berättade Anton Hansson om att det utanför Haväng i Hanöbukten, breder ut sig ett undervattenslandskap av rotfasta träd, gyttjebankar och arkeologiska artefakter.

 

Detta är Anton Hanssons forskningsområde som han analyserar för att få mera kunskaper om hur Östersjöns vattennivå har sett ut.

 

Anton Hansson höll en mycket trevlig och dialoginriktad föreläsning om vad man så här långt har kommit fram till. Han berättade också att hans plan är att disputera under 2018 på en avhandling om sina fynd och vad dessa visar där vattennivån har förändrats under olika tidsperioder. Handledare för projektet är professor Dan Hammarlund, Geologiska Institutionen vid Lunds Universitet.

 

Vädret denna augustiförmiddag var som tidigare i sommar lynnigt. Först härlig sommarsol, som värmde upp en stor lyssnarskara, som hastigt övergick till regn då himlens portar öppnade sig och avslutade vandringen med ”skul” under närmsta träd.

 

LV

 

 

Havängskväll med årsmöte den 7 juli vid Lindgrens länga.

 

Ett 50-tal medlemmar hade samlats på kvällen den 7 juli för årsmöte. Vädret var inledningsvis lite osäkert med några stänk från ett stillastående molnparti. Dessa moln skingrades dock och lagom till underhållningsdelen så lyste solen upp och samtidigt strömmade många nya besökare till. När det var tid för underhållningen hade ytterligare nästan 100 hittat slänten framför Lindgrens länga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Ranelid, författare och artist, reflekterade på ett mycket engagerat och närvarande sätt över viktiga existentiella frågor. Metaforerna avlöste varandra och fem välkända gäster fick konkretisera Björn Ranelids budskap om kärlek, försoning och icke-våld.

 

Fredrik Blomqvist inledde och ramade in Björns poesi på ett mjukt och behagligt sätt. Med hjälp av sin gitarr och munspel sjöng han finstämda visor som väl passade in i helheten

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haväng, som miljö, bäddade sedan in det hela i sin kvällsprakt med ljuden från forsen och kornas intresse för vad vi människor hade för oss.

 

 

Augusti, fjärilarnas månad, Silverstreckad pärlemorfjäril.

LV

JJ, bilder

 

Har ni några funderingar kring Havängsområdet, kontakta oss gärna

 

Vår mailadress är:

mail@havangsmuseiforening.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e-post mail@havangsmuseiforening.se

 bg 5932-9680

 webbadress havangsmuseiforening.se